Geert Lambert


BHV-akkoord is verdedigbaar
september 17, 2011, 6:59 pm
Filed under: Zonder categorie

Natuurlijk is het BHV-akkoord niet ideaal, maar wel verdedigbaar.

http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/wmp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1ocht20110917lambert110917094640Het discours van Dedecker is volledig achterhaald
mei 25, 2010, 2:26 pm
Filed under: Persbericht | Tags: , ,

“Jean-Marie Dedecker blijft ter plaatse trappelen met een compleet achterhaald discours”, reageert Geert Lambert (Groen!) op de publicatie van het boek ‘De aarde warmt op en de geesten verhitten’. Hij doet aan desinformatie door allerhande clichés op een hoopje te gooien in de hoop dat er iets van blijft plakken bij de kiezer.

Eén van de tekenen dat Dedecker vastgeroest is in zijn discours van 2007 is dat hij nog steeds vraagtekens plaatst bij de opwarming van de aarde. De meeste van zijn collega-klimaatsceptici hebben al toegegeven dat de aarde inderdaad opwarmt én dat de mens er een aandeel in heeft. Doen alsof er in de wetenschappelijke wereld een tweestrijd woedt over de klimaatopwarming is pure desinformatie: er is een nooitgeziene wetenschappelijke consensus die nog slechts door enkelingen aangevochten wordt. Die enkelingen krijgen uiteraard veel aandacht en steun van de petroleumlobby, maar voeren in wezen een achterhoedegevecht. Dedecker is echter blind voor wetenschappelijk onderbouwde argumenten als ze niet in zijn ideologische plaatje passen. En dat ideologische plaatje begint stilaan erg grijsgedraaid te klinken.

Zo klinkt ook zijn pleidooi voor de auto erg 2007. Het is waanzinnig om in een land dat niet alleen in de Wetstraat maar ook op de snelweg stilstaat, te pleiten voor nog meer ruimte voor de auto. “Je hoeft geen genie te zijn om in te zien dat we het in de toekomst met minder auto’s zullen gaan doen, en niet met meer”, stelt Lambert. Hij wijst op een onlangs verschenen boek dat wél zijn geld waard is: ‘De file voorbij, afscheid van het automobilisme’, waarin mobiliteitsfilosoof Kris Peeters stelt dat het opofferen van steeds meer middelen aan koning auto onhoudbaar is. Zo moet zeventig procent van de stedelijke oppervlakte opgeofferd worden aan wegen om de verkeersstroom enigszins in beweging te houden. Steden die in het verleden onder massaal protest experimenteerden met rekeningrijden (Stockholm, Londen) plukken nu de vruchten: het aantal auto’s daalde, de lucht werd schoner, de ongevallen namen af, de levenskwaliteit nam toe, en de middenstand floreerde.

Peeters ontkracht ook de mythe van de auto als melkkoe: het autoverkeer is integendeel een zwaar gesubsidieerde vorm van vervoer. Hij berekende dat  de overheid elke automobilist zo’n 3000 euro per jaar toestopt, rekening houdend met infrastructuur, milieu-, ziekte- en ongevallenkosten. Na aftrek van accijns- en belastinginkomsten.

Dedeckers zienswijze alsof er in ons land twee groepen zouden zijn (de automobilisten en de anderen) slaat ook nergens op. “Automobilisten zijn dezelfde mensen als de voetgangers, fietsers en openbaarvervoergebruikers. Het heeft dus geen zin om die tegen mekaar op te zetten”, argumenteert Lambert. “ Het heeft wel zin om mensen correcte informatie te geven over mobiliteit, zodat ze slimme en doordachte keuzes kunnen maken. Op Dedecker hoeven we daarvoor alleszins niet te rekenen.”

“Ik steek Jean-Marie Dedecker ’s ochtends vaak voorbij tussen Oostende en Brussel”, grapt Lambert nog. “Alleen zit ik dan op de trein en hij in de file.”De campagne kan beginnen
mei 11, 2010, 12:27 pm
Filed under: Groen!

Zaterdag legden de Groen!-leden op het pollcongres de kieslijsten voor 13 juni vast. Ik ga zelf vanaf de tweede plaats op de senaatslijst voor een tweede rechtstreeks verkozen zetel voor Groen!. Met lijsttrekster Freya Piryns en lijstduwer Wouter Van Besien hebben we een bijzonder sterke lijst. Een tweede zetel zit er dus vast en zeker in.

Ik begin alvast met veel ambitie aan de campagne. Ik wil me inzetten om alle progressieven die in 2007 niet op Groen! stemden te overtuigen om dat nu wél te doen. Omdat Groen! een partij is die over alle maatschappelijke uitdagingen een mening heeft die ertoe doet, een oplossing aanbiedt die geloofwaardig is. Ja, ook over de economische en financiële crisis, de pensioenen en de staatshervorming.

Groen! heeft de ambitie om de vierde politieke stroming in Vlaanderen te worden, die zijn plaats in het politieke landschap definitief opeist. De ambitie om een stevige electorale score te behalen, om de uitdagingen die nu al drie jaar op een oplossing liggen te wachten  krachtdadig te kunnen aanpakken.

Alle steun is uiteraard welkom tijdens deze campagne. Wil je zelf een affiche aan je raam of een bord in je tuin? Laat het even weten, dan komen we binnenkort langs om het nodige te doen.

Lijst Senaat:

  • 1e effectief : Freya Piryns
  • 2e effectief : Geert Lambert
  • 3e effectief : Fatiha Dahmani
  • lijstduwer : Wouter Van Besien
  • 1e opvolger : Johan Danen
  • 2e opvolger : Annemie Vermeylen


Bomspotting in Kleine Brogel
april 3, 2010, 7:58 pm
Filed under: defensie | Tags:

Hier vindt u een fragment uit het VTM-nieuws over Bomspotting in Kleine Brogel.Conclusie studiedag ‘De Belgische Pensioenen na 2015’
maart 27, 2010, 4:09 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags:

Dames en heren,

Ik zei het al bij het begin van deze studiedag. De pensioenen, dat is net zoals het onderwijs een thema dat iedereen aanbelangt. Dat betekent dat iedereen er ook wil over meespreken, wat prima is, maar dat iedereen zich ook vaak specialist waant. Het kan dan ook geen kwaad dat je ook een beetje weet waarover je praat. Ik denk dat we met behulp van de interessante tussenkomsten van de verzamelde pensioen-experts een heel stuk in de goede richting opgeschoten zijn. Ik onthou dan ook een paar heel belangrijke zaken uit deze studiedag.

Maar als politici dienen we met deze wetenschap nu verder keuzes te maken. First things first: de overheid moet inspanningen doen om een zo goed mogelijk wettelijk pensioen te voorzien, waardoor gepensioneerden zonder zorgen oud kunnen worden. Dat is een duidelijke politieke keuze. Het betekent dus zondermeer dat we als politici erover moeten waken dat het stelsel overeind blijft, anders kan er van een zorgeloze oude dag geen sprake zijn.

Daarbij is het niet genoeg om te roepen dat het beter moet. De overheid is geen abstract gegeven, de overheid, dat is wij allemaal. Als we willen dat iedereen kan genieten van een volwaardig pensioen, dan is de consequentie dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. De gemeenschap moet zorgen voor de middelen, en de gemeenschap moet ervoor zorgen dat er zuinig wordt omgesprongen met die middelen. Het is goed daaraan te herinneren aan de vooravond van belangrijke en noodzakelijke hervormingen. Het is in dat kader dat elk debat over “langer werken” – hoewel ik de term verkies “een normale duur gaan werken” – dient gezien te worden. Dat hoeft geen debat te zijn over 65 jaar of 67 jaar, wel een ernstig debat over loopbanen. Een debat over hoe jongeren en ouderen zonder generatieconflict samen aan het werk kunnen. Over hoe 55+ers, en het zijn niet allemaal Herman Decroos, kwaliteit van leven en een nuttige job kunnen combineren. Hoe we een arbeidsmarkt kunnen creëren waarin iedereen nuttig aan de slag kan blijven binnen zijn of haar mogelijkheden. Lees verderDe koning kan op beide oren slapen
maart 22, 2010, 6:39 pm
Filed under: Senaat | Tags: ,

Straks koning zonder macht”, wist De Standaard zaterdag te melden. Maar hoewel zo goed als alle politici bij wie DS en La Libre Belgique hun oor te luisteren legden voorstander blijken van een protocollair koningshuis, zal er ook deze keer niets veranderen.

Want hoe belangrijk het debat ook is, zowel vanuit democratisch als vanuit financieel oogpunt, schieten veel politici in een kramp als het over de koning gaat. Dat is bizar, want mijn ontmoetingen met onze vorst waren steevast amicaal en aangenaam. Zonder de kroon te ontbloten, durf ik zeggen dat het een aimabel man is, met levenservaring en humor. Ik zou hem best als buur willen hebben, maar – sorry – een monarch heb ik niet nodig.

Dat veel politici – en niet van de minste – dit weekend lieten weten voorstander te zijn van een ceremoniële functie voor de vorst, is hoopgevend. Maar tegelijk zijn er ook genoeg aanwijzingen dat de stap van theorie naar praktijk alweer een brug te ver zal zijn. De politieke klasse durft die stap gewoon niet aan.

Nog niet zo lang geleden, we spreken eind november 2008, werd met het nodige poeha een werkgroep in de Senaat opgestart om zich te buigen over de dotatie van het Koninklijk huis. Lees verderPersbericht: Lakse uitvoering wapenwet maakt controle op wapens zo goed als onmogelijk
maart 15, 2010, 4:18 pm
Filed under: Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (Groen!) reageert sceptisch op het voornemen van minister Turtelboom om de illegale handel in vuurwapens strenger aan te pakken: “Deze regering is onaanvaardbaar laks als het om vuurwapens gaat. Een hele reeks aan voornemens en beloftes bleef tot nu toe zonder gevolg. Turtelboom slaagt er al niet in de legale vuurwapens in kaart te laten brengen, laat staan dat dit met de illegale wapens wel zou lukken.”

Dat de man die afgelopen weekend in Bilzen twee mensen doodde niet als wapenbezitter bekend stond bij de politie, hoewel hij eind de jaren ’90 al eens op een agent schoot, hoeft niet te verbazen. De database van wapenbezitters van de federale politie is immers een puinhoop. Dat is al bekend sinds het Comité P in 2005 een vernietigend rapport schreef over het Centraal Wapenregister (CWR). Sinds die tijd beloven de opeenvolgende VLD-ministers van Binnenlandse Zaken beterschap. Ondanks veel aandringen in het parlement is er vandaag echter nog steeds geen werkend wapenregister. De kans dat de politie de Bilzenaar terugvindt in het CWR is dus zo goed als onbestaand. Lees verder