Geert Lambert


België moet vechten voor vrede

ICAN

In de kerstperiode wordt traditioneel gemijmerd over vrede op aarde. Maar die komt niet vanzelf tot stand. Ze moet bevorderd worden door vertrouwenwekkende maatregelen, onderhandelingen en internationale afspraken. Momenteel staan verschillende ontwapeningsinitiatieven op stapel. België moet daarbij een voortrekkersrol spelen.

Eerder dit jaar nam het Belgisch parlement als eerste ter wereld een wet aan die wapensystemen met verarmd uranium verbiedt. De gevaarlijke eigenschappen van deze wapens verantwoorden dit verbod. Uraniumwapens hebben immers een grote vernietigingskracht en maken geen onderscheid tussen burgerlijke en militaire slachtoffers. Omdat ze geproduceerd worden uit kernafval veroorzaken ze radioactieve straling. Elk stadium van hun productie en gebruik, van de mijn tot het slagveld, veroorzaakt milieuvervuiling. Inmiddels ijvert de International Coalition to Ban Uranium Weapons voor een internationaal verdrag inzake het verbod van ontwikkeling, productie, opslag, overdracht en gebruik van uraniumwapens. België zou, net zoals Costa Rica nu al doet, dit ontwerpverdrag actief moeten ondersteunen binnen de VN.

In december 2006 riepen 125 regeringen in de Algemene Vergadering van de VN, m.i.v. de kernwapenstaten China, India en Pakistan, de staten op om onmiddellijk hun nucleaire ontwapeningsverplichtingen na te komen door multilaterale onderhandelingen op te starten die moeten leiden tot de spoedige sluiting van een kernwapenverdrag, dat de ontwikkeling, productie, het testen, de plaatsing, de opslag, de overdracht, de dreiging met of het gebruik van kernwapens verbiedt en voorziet in hun eliminatie. In zijn advies van 8 juli 1996 inzake de rechtmatigheid van de dreiging met en het gebruik van kernwapens stelde het Internationaal Hof van Justitie al dat er een verplichting bestaat om te goeder trouw onderhandelingen te voeren die moeten leiden tot een nucleaire ontwapening in al haar aspecten onder strikte en effectieve internationale controle. Ook hier heeft een internationale NGO, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, een ontwerp van kernwapenverdrag uitgewerkt, dat dit jaar door Costa Rica en Maleisië werd neergelegd op de toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag. België dient zich hier actief achter te scharen. Een dergelijk verdrag zou het antiraketschild dat de VS in Europa willen plaatsen overbodig kunnen maken. Nu dreigen er hierover in maart 2008 op de NAVO-vergadering in Boekarest beslissingen te worden genomen zonder dat ooit één parlement inzage heeft gekregen van de 10.000 pagina’s tellende NAVO-studie over dit missile defence system.

Bovendien heeft de veertigste verjaardag van het Outer Space Treaty duidelijk gemaakt dat onderhandelingen over een nieuw internationaal verdrag dat een volledig verbod op ruimtewapens instelt, niet verder uitgesteld mogen worden.

Voorts wordt in 2008 het Chemisch Wapenverdrag getoetst. Een bepaling ervan, die nu gebruikt wordt om de doodstraf d.m.v. injecties of het gebruik van traangas bij ordehandhaving toe te laten, blijkt een achterpoort te vormen voor farmacologische wapens. Het kan hierbij gaan om drugs die de agressiviteit en de weerstand van de eigen soldaten tegen angst, pijn en vermoeidheid opdrijven of die hun schuldbesef en posttraumatische stress opheffen door het uitwissen van herinneringen. Andere farmacologische wapens kunnen zowel bij vijandelijke troepen als bij de burgerbevolking onmiddellijke verwondingen maar op langere termijn ook kankers veroorzaken. Ook zijn er scenario’s voor het genetisch treffen of het controleren van emoties, vruchtbaarheid of het immuniteitssysteem van bevolkingen. In zijn resolutie van 28 januari 1999 riep het Europees Parlement reeds op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op ontwikkeling en gebruik van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei wijze te manipuleren. Spirit wil dat België mee aan de kar van het verbod van farmacologische wapens trekt.

Advertenties

1 reactie so far
Plaats een reactie

[…] NAVO-lidstaten meegesleurd te worden in een verder verloop van dit ruimteschild (zie ook mijn blog van 27 december). Kostprijs: onbekend, maar torenhoog. Betaler: u en ik. Beslisser: enkele ministers die het […]

Pingback door Ceci n’est pas une base nucléaire « Geert Lambert
Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s%d bloggers liken dit: