Geert Lambert


Persbericht: Senaat abdiceert als het over het geld van de koning gaat
juli 9, 2009, 6:58 pm
Filed under: Openbaarheid van bestuur, Persbericht, Senaat | Tags: , ,

Het verslag van de werkgroep dotaties is een gemiste kans. Dat besloot senator Geert Lambert vandaag tijdens de plenaire bespreking van het verslag. De werkgroep, die achter gesloten deuren samenkwam, beoogde transparantie maar spuit mist. Waar ze klare regels wilde scheppen abdiceert ze door alle verantwoordelijkheid door te schuiven naar de regering, en in plaats van echte beslissingen te nemen start ze een semantische discussie over het verschil tussen dotaties en bezoldigingen.

De senaat geeft toe aan de mythische macht van de monarchie en durft het niet aan om duidelijke wetten te stemmen over de kostprijs van het koningshuis: men vraagt enkel aan de regering om te overwegen om de aanbevelingen in wetten om te zetten. Daarenboven bevatten de aanbevelingen weinig nieuws: de leden van de Koninklijke familie die geen dotatie meer zouden krijgen, zouden wel nog recht hebben op een bezoldiging voor de publieke taken die ze uitoefenen. Zo krijgt de regering de vrijheid om elk lid van de Koninklijke familie een opdracht te geven en hen daarvoor goed te betalen. Lees verder

Advertenties


Mandaten
augustus 18, 2008, 12:18 am
Filed under: Openbaarheid van bestuur, Senaat | Tags:

24 mandaten, zo kopten verschillende kranten over mijn mandatenlijst. Eigenlijk ben ik nogal een voorstander van openheid als het over de openbare financiën gaat. Zoals ik een voorstel indiende om de echte kostprijs van het koningshuis openbaar te maken of zoals ik meen dat bestuurders van beursgenoteerde firma’s hun financiën kenbaar zouden moeten maken, moet ik ook maar hetzelfde doen. Wie het schoentje past, trekke het aan.

Maar alles wordt best op een juiste manier geïnterpreteerd. Zo staat overal te lezen dat ik acht betaalde mandaten heb. Dat blijkt niet echt te kloppen met wat ik maandelijks op mijn bankrekening zie. En inderdaad: de lijst vermeldt dat ik Kamerlid en Ondervoorzitter van de Kamer was en dat ik Senator en Quaestor ben. Maar Kamerlid en Senator is niet te cumuleren, dus beide “kamermandaten” werden vervangen door die mandaten in de Senaat. En blijkbaar was ik te eerlijk: ik schreef dat ik zaakvoerder ben van BVBA Advocatenkantoor Geert Lambert én dat ik advocaat ben. Het gaat uiteraard om dezelfde job, maar het wordt wel als twee bezoldigde mandaten aanzien.

Bovendien is bezoldiging en bezoldiging twee. Een parlementslid heeft een wedde van 6.496,24 euro bruto, vermeerderd met een onkostenvergoeding van 1.818 euro, als “bezoldigd bestuurder” van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds of van vzw Solidariteit VNZ (dat daaraan verbonden is) gaat het om een ‘zitpenning’, ongeveer een 5-tal per jaar van rond de 150 euro, ook bruto, evenveel als ik als gemeenteraadslid krijg, maximaal 11 keer per jaar.

Neen, u hoort me echt niet klagen. U betaalt mee mijn politieke vergoedingen en heeft het recht te weten wat ik u kost, zoals mijn cliënteel in mijn advocatuur op voorhand mag vragen wat een zaak hen zal kosten. En ja, ik verdien behoorlijk mijn brood. Dat daartegenover wat uitgaven staan (zoals verkiezingscampagnes) is een feit, maar dat is bij u niet anders. En ja, transparantie is een goede zaak, maar dan zou ze eigenlijk wel correct moeten geduid worden en zou men niet zomaar mogen optellen. Want om eerlijk te zijn, 24 mandaten, ik schrok er ook even van. De maanden zouden bijna te kort zijn om er elke maand één avond voor vrij te maken. Zes ervan zijn ondertussen afgelopen, eentje dus dubbel geteld. Blijven er nog 17 ‘titels’ over, waarvan 6 direct verbonden met mijn mandaat als gemeenteraadslid en 4 met dat als senator en nog eens enkele direct verbonden aan het partijleven.

Sommigen pleiten voor minder openheid, eigenlijk pleit ik voor meer openheid. Het zou een pak misverstanden over “den dezen met zijn 24 jobs” uit de weg kunnen ruimen.Persbericht: Wet Openbaarheid van Bestuur geldt niet voor Reynders en tabakslobby
mei 30, 2008, 11:43 pm
Filed under: Openbaarheid van bestuur, Persbericht, Senaat | Tags: , ,


Minister van Financiën Didier Reynders beweert nog steeds dat er geen enkele briefwisseling is geweest tussen zijn kabinet en de tabaksfabrikanten of de Rodinstichting in verband met die stichting. Dat blijkt uit zijn antwoord op een vraag van senator Geert Lambert. De Raad van State heeft in een recent arrest nochtans de vrijgave van de bewuste documenten bevolen. Volgens Lambert wordt de openbaarheid van bestuur met dit antwoord nogmaals geweld aangedaan.

Op 21 april vernietigde de Raad van State de beslissingen van de FOD Financiën en de minister van Financiën waarbij aan journaliste Marleen Teugels inzage geweigerd wordt in de contracten en de briefwisseling tussen het ministerie van Financiën, de tabaksfabrikanten en/of de Rodin Foundation over het subsidiëren van de Rodin Foundation. In weerwil van de wet op de openbaarheid van bestuur weigerde de minister steeds een antwoord te geven en de journaliste de documenten ter beschikking te stellen. Lees verder