Geert Lambert


De prijs van de onafhankelijkheid
januari 29, 2009, 5:38 pm
Filed under: Senaat, Sociaal-Liberale Partij

Op deze weblog schrijf ik eigenlijk zelden over mezelf. Vandaag maak ik even een uitzondering omdat de Senaat zonet een beslissing genomen heeft over mezelf. De klassieke partijen hebben handig gebruik gemaakt van de historie rond PS-senatrice Lizin om ook mij in één beweging uit het bureau van de Senaat te weren. Goh, ik wist dat men er al een tijdje over lag te piekeren hoe men met een ‘onafhankelijke’ moet omgaan. Het zal wel de prijs van de onafhankelijkheid zijn: wie blijvend voor zijn eigen gedacht wil opkomen, moet men zoveel mogelijk het zwijgen opleggen.

Dat deed de sp.a toen ze me uit de fractie hebben gezet (beste Myriam Vanlerberghe, ik heb zelf geen ontslag genomen, zoals je beweerde tijdens het debat in de Senaat). Dat zorgt ervoor dat ik sindsdien geen stemrecht meer heb in commissies. En dat ik bijvoorbeeld ook geen zitting meer heb in de commissie die zich met de dotaties aan het koningshuis bezighoudt. “How very convenient”,  zeggen de Engelsen dan.

Wie dacht dat ik te koop ben, vergist zich. Ja, door uit de quaestuur te vliegen, verlies ik een extra vergoeding en wat andere materiële voordelen. Tja, jammer, maar ik was niet – en ben nog steeds niet – van plan om mijn principes te verloochenen voor een zak zilverlingen. Ik ben als sociaal-liberaal in het parlement gekomen in 2003. Dat gebeurde op een kartellijst. De sp.a heeft ons kartel opgeblazen omdat ik…  een sociaal-liberaal wou blijven. Het zijn zotten die nooit van gedacht veranderen, maar het zijn kazakkendraaiers die voor geld of postjes van gedacht veranderen. Ik ben geen van beiden, maar ik geloof wel in de partij waar ik al jaren in militeer en in het programma waar ik al jaren voor ga.

Dat de klassieke partijen daarbij het reglement van de Senaat nog maar eens verkrachten, is hun zaak. Het reglement voorziet dat het bureau samengesteld wordt volgens de politieke sterktes, net zoals  de commissies. Alleen: in tegenstelling tot de commissies waar expliciet in het reglement staat dat een lid kan vervangen worden, staat er voor het bureau net het omgekeerde, namelijk dat het bureau voor een volledige zitting (werkjaar) wordt verkozen. Dus eigenlijk tot in september 2009. Men zal mijn ontslag wel als “collateral damage” van de affaire-Lizin verklaren. Tja, vergeef me als ik er zo het mijne van denk.

Advertenties


Persbericht: Dynastie kan verder feesten: werkgroep dotatie komt niet samen
november 14, 2008, 6:39 pm
Filed under: Persbericht, Senaat | Tags: ,

De werkgroep Dotaties van de Senaat wordt door de meerderheid overduidelijk op de lange baan geschoven: het is nog steeds onduidelijk of en wanneer de eerste zitting zal plaatsvinden. Nochtans was voor de zomer afgesproken om de werkgroep in oktober van start te laten gaan. Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) dringt aan op een snelle opstart.

De kostprijs van het koningshuis is in België allesbehalve transparant. Zo krijgt de koninklijke familie naast een royale dotatie ook geld toegestopt uit verschillende begrotingsposten, onder meer voor de verwarming van de paleizen en de beveiliging. Lees verderPersbericht: Geert Lambert vraagt samenroeping commissie Institutionele Zaken
september 5, 2008, 5:14 pm
Filed under: Persbericht, Senaat, staatshervorming | Tags:

Na de duidelijke stellingname van de Vlaamse regering over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde vraagt senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) de samenkomst van de senaatscommissie Institutionele Zaken: “Nu onderhandelingen uitgesloten worden houdt niets ons nog tegen om het belangenconflict meteen af te handelen.”

Het afgelopen jaar werd er na de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken tot twee maal toe een belangenconflict ingediend. De meerderheidspartijen namen – ondanks de stoere taal – ruimschoots de tijd om de belangenconflicten af te handelen. Hoewel het tweede belangenconflict al voor het reces geregeld had kunnen zijn, verkoos de meerderheid om de behandeling enkele maanden stop te zetten.

Na dat vertragingsmanoeuvre komen dezelfde partijen alweer stoere taal verkondigen. Via hun vertegenwoordigers in de Vlaamse regering stellen ze dat er over BHV niet verder kan onderhandeld worden. Lambert hoopt dat de Vlaamse meerderheidspartijen nu eindelijk handelen naar hun woorden. Hij vraagt dan ook de onmiddellijke samenroeping van de Commissie Institutionele Zaken om onverwijld komaf te maken met het belangenconflict en de parlementaire behandeling van BHV af te ronden.Mandaten
augustus 18, 2008, 12:18 am
Filed under: Openbaarheid van bestuur, Senaat | Tags:

24 mandaten, zo kopten verschillende kranten over mijn mandatenlijst. Eigenlijk ben ik nogal een voorstander van openheid als het over de openbare financiën gaat. Zoals ik een voorstel indiende om de echte kostprijs van het koningshuis openbaar te maken of zoals ik meen dat bestuurders van beursgenoteerde firma’s hun financiën kenbaar zouden moeten maken, moet ik ook maar hetzelfde doen. Wie het schoentje past, trekke het aan.

Maar alles wordt best op een juiste manier geïnterpreteerd. Zo staat overal te lezen dat ik acht betaalde mandaten heb. Dat blijkt niet echt te kloppen met wat ik maandelijks op mijn bankrekening zie. En inderdaad: de lijst vermeldt dat ik Kamerlid en Ondervoorzitter van de Kamer was en dat ik Senator en Quaestor ben. Maar Kamerlid en Senator is niet te cumuleren, dus beide “kamermandaten” werden vervangen door die mandaten in de Senaat. En blijkbaar was ik te eerlijk: ik schreef dat ik zaakvoerder ben van BVBA Advocatenkantoor Geert Lambert én dat ik advocaat ben. Het gaat uiteraard om dezelfde job, maar het wordt wel als twee bezoldigde mandaten aanzien.

Bovendien is bezoldiging en bezoldiging twee. Een parlementslid heeft een wedde van 6.496,24 euro bruto, vermeerderd met een onkostenvergoeding van 1.818 euro, als “bezoldigd bestuurder” van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds of van vzw Solidariteit VNZ (dat daaraan verbonden is) gaat het om een ‘zitpenning’, ongeveer een 5-tal per jaar van rond de 150 euro, ook bruto, evenveel als ik als gemeenteraadslid krijg, maximaal 11 keer per jaar.

Neen, u hoort me echt niet klagen. U betaalt mee mijn politieke vergoedingen en heeft het recht te weten wat ik u kost, zoals mijn cliënteel in mijn advocatuur op voorhand mag vragen wat een zaak hen zal kosten. En ja, ik verdien behoorlijk mijn brood. Dat daartegenover wat uitgaven staan (zoals verkiezingscampagnes) is een feit, maar dat is bij u niet anders. En ja, transparantie is een goede zaak, maar dan zou ze eigenlijk wel correct moeten geduid worden en zou men niet zomaar mogen optellen. Want om eerlijk te zijn, 24 mandaten, ik schrok er ook even van. De maanden zouden bijna te kort zijn om er elke maand één avond voor vrij te maken. Zes ervan zijn ondertussen afgelopen, eentje dus dubbel geteld. Blijven er nog 17 ‘titels’ over, waarvan 6 direct verbonden met mijn mandaat als gemeenteraadslid en 4 met dat als senator en nog eens enkele direct verbonden aan het partijleven.

Sommigen pleiten voor minder openheid, eigenlijk pleit ik voor meer openheid. Het zou een pak misverstanden over “den dezen met zijn 24 jobs” uit de weg kunnen ruimen.Charlatans in de Politiek
juli 23, 2008, 4:57 pm
Filed under: Kwakkelregering, Senaat | Tags: , , , ,

Wat moest gebeuren, gebeurde: de meerderheid (en we kunnen dus zeggen dat deze er nog steeds is, inclusief N-VA) keurde een “eenvoudige motie” goed. Hiermee beslist men gewoon over te gaan tot de orde van de dag. De Franstaligen moeten dus echt nog niet vrezen voor het einde van België, de CD&V waakt wel.

Men organiseert een minicrisis om ze vervolgens opnieuw via de achterdeur op te lossen. Van de CD&V zijn we wel wat gewoon van toen ze nog gewoon CVP waren, van de N-VA beginnen we het ook stilaan gewoon te worden. Ze stelden het nieuwe ultimatum op 1 augustus… wetend dat het moeilijk zal zijn om de Kamer dan terug te laten bijeenkomen. Da’s makkelijk: dreigen met een tegenstem als je weet dat er geeneens gestemd zal worden. Na bijna 25 jaar politiek blijf ik bijleren. Jammer dat men daarvoor een land een jaar lang gijzelt.

En ondertussen loopt België zijn gouden aandeel mis in SUEZ en onderneemt Gérard Mestrallet zelfs zonder meer een arrogante poging om in het dossier van de gasterminal van Zeebrugge te tonen dat hij de echte baas van de NV België geworden is. Niet zo verwonderlijk als de regering SUEZ gewoon beleefd vraagt om het begrotingstekort op te vullen. Misschien zou ik beter wat aandelen SUEZ kopen en mij moeien op een Algemene Vergadering van hen, blijkbaar kun je daar meer mee bereiken dan verkozen te geraken in de Senaat. Want de Senaat, tja, die vond het zelfs niet nodig om nog bijeen te komen over de huidige crisette in de Wetstraat. En toch mogen we blij zijn dat de Senaat nog bestaat, want waar zouden onze drie communautaire onderhandelaars anders bijeenkomen?

Gelukkig zijn er nog Gentse Feesten. Daar kon ik me tenminste nog eens goed amuseren op de “Flashmarkt” aan de Charlatan. Hoe komt het toch dat die naam me terug aan de politiek doet denken???Diepzeeduiken in de Hoge Vergadering
juli 18, 2008, 3:36 pm
Filed under: Kwakkelregering, Senaat | Tags: , , ,

Dat de meerderheid het reglement van de Senaat en de regels van de democratie voortdurend aan zijn laars lapt, kon u hier al ten overvloede lezen. Vandaag was het weer zover: enkele belangrijke wetsvoorstellen werden in sneltempo door de strot van de zogenaamde reflectiekamer geramd , terwijl de regering niet van plan was om te komen antwoorden op onze vragen. De Senaat wordt dus gereduceerd tot stemmachine, en de gekozenen tot stemvee. In die omstandigheden begin je je af te vragen wat je daar in godsnaam nog zit te doen. Samen met de collega’s van sp.a, Groen! en Ecolo ben ik vanmorgen na onderstaande tussenkomst opgestapt. De meerderheid moet de stemmachine zometeen dus alleen bedienen. Lees verderPersbericht: Wapenwet op een diefje goedgekeurd in senaatscommissie-Justitie
juli 16, 2008, 6:50 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht, Senaat | Tags:

De versoepeling van de wapenwet is deze middag op een diefje goedgekeurd in de commissie-Justitie van de Senaat. “Er is in volle regeringscrisis toch één groep waar de meerderheid goed voor blijft zorgen, en dat is de wapenlobby”, reageert senator Geert Lambert.

Het was al een huzarenstukje van de meerderheid dat het wetsontwerp gisteren op de agenda van de commissie terechtkwam. De tekst is pas donderdagavond gestemd in de Kamer, en breekt daarmee ongetwijfeld het snelheidsrecord evoceren. Geert Lambert slaagde erin om de stemming gisteren uit te laten stellen, en was van plan om vandaag nog uitgebreid tussen te komen om te trachten enkele zaken uit de wet te laten schrappen. Zo is het onbegrijpelijk dat mensen die een wapen erven, dat zomaar in hun nachtkastje kunnen leggen zonder het eerst onklaar te laten maken.

Vanmiddag schorste commissievoorzitter en zelfverklaard pacifist Patrick Vankrunkelsven de zitting om 13u40 en kondigde aan dat er om 14u15 verder gegaan zou worden met de debatten. Toen Lambert de zaal om 14u16 binnenkwam, bleek de tekst al gestemd, in afwezigheid van de oppositie, de vertegenwoordiger van de regering en het secretariaat van de commissie. Het had de meerderheid kennelijk maar vijf seconden politieke moed gekost om de strenge wapenwet terug te schroeven. Lees verder