Geert Lambert


BHV-akkoord is verdedigbaar
september 17, 2011, 6:59 pm
Filed under: Zonder categorie

Natuurlijk is het BHV-akkoord niet ideaal, maar wel verdedigbaar.

http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/wmp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1ocht20110917lambert110917094640

Advertenties


Conclusie studiedag ‘De Belgische Pensioenen na 2015’
maart 27, 2010, 4:09 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags:

Dames en heren,

Ik zei het al bij het begin van deze studiedag. De pensioenen, dat is net zoals het onderwijs een thema dat iedereen aanbelangt. Dat betekent dat iedereen er ook wil over meespreken, wat prima is, maar dat iedereen zich ook vaak specialist waant. Het kan dan ook geen kwaad dat je ook een beetje weet waarover je praat. Ik denk dat we met behulp van de interessante tussenkomsten van de verzamelde pensioen-experts een heel stuk in de goede richting opgeschoten zijn. Ik onthou dan ook een paar heel belangrijke zaken uit deze studiedag.

Maar als politici dienen we met deze wetenschap nu verder keuzes te maken. First things first: de overheid moet inspanningen doen om een zo goed mogelijk wettelijk pensioen te voorzien, waardoor gepensioneerden zonder zorgen oud kunnen worden. Dat is een duidelijke politieke keuze. Het betekent dus zondermeer dat we als politici erover moeten waken dat het stelsel overeind blijft, anders kan er van een zorgeloze oude dag geen sprake zijn.

Daarbij is het niet genoeg om te roepen dat het beter moet. De overheid is geen abstract gegeven, de overheid, dat is wij allemaal. Als we willen dat iedereen kan genieten van een volwaardig pensioen, dan is de consequentie dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. De gemeenschap moet zorgen voor de middelen, en de gemeenschap moet ervoor zorgen dat er zuinig wordt omgesprongen met die middelen. Het is goed daaraan te herinneren aan de vooravond van belangrijke en noodzakelijke hervormingen. Het is in dat kader dat elk debat over “langer werken” – hoewel ik de term verkies “een normale duur gaan werken” – dient gezien te worden. Dat hoeft geen debat te zijn over 65 jaar of 67 jaar, wel een ernstig debat over loopbanen. Een debat over hoe jongeren en ouderen zonder generatieconflict samen aan het werk kunnen. Over hoe 55+ers, en het zijn niet allemaal Herman Decroos, kwaliteit van leven en een nuttige job kunnen combineren. Hoe we een arbeidsmarkt kunnen creëren waarin iedereen nuttig aan de slag kan blijven binnen zijn of haar mogelijkheden. Lees verderStudiedag pensioenhervorming op 26 maart
maart 3, 2010, 10:04 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags:

Klik op de afbeelding om te vergrotenIN 2005 WAS ER NOG LANG GEEN OPLOSSING VOOR B-H-V
november 30, 2009, 5:21 pm
Filed under: staatshervorming, Zonder categorie | Tags:

Geert Lambert (SLP) ontkent dat hij in 2005 een onderhandelde oplossing voor BHV saboteerde door op te stappen van de onderhandelingstafel. ‘Er werd onderhandeld, maar er was zeker geen akkoord.’ We moeten dus opnieuw aan tafel en, omdat België is wat het is, zullen de Vlamingen voor een echte oplossing altijd een prijs betalen.

Is mij iets ontgaan? Vergis ik me als ik deze week vaststelde dat Wilfried Martens (CD&V) het al moeilijk had om een akkoord te bereiken over wie zou onderhandelen over het heikele dossier van Brussel-Halle-Vilvoorde? En als de vraag met wie je rond de tafel gaat zitten al zo problematisch is, wat doet ons dan hopen dat er vlug een oplossing in het verschiet ligt? Het is natuurlijk een hele geruststelling om te weten dat we kunnen voortbouwen op de onderhandelingsmethodes van president Herman Van Rompuy (CD&V). Alleen jammer dat hij zelfs daar nog niet aan begonnen was.

Tot op vandaag bejubelt de ene me en word ik door anderen verguisd voor het doen afspringen van de onderhandelingen in 2005. Laat me duidelijk zijn: er was geen akkoord, er waren wel onderhandelingen. En wij bleven met Spirit (nu SLP, red.) aan tafel zitten zolang er een sprankeltje hoop op succes bestond. Maar toen ik herhaalde dat het totaalpakket onevenwichtig was en bijvoorbeeld mijn bedenkingen op de uitbreiding van de faciliteiten formuleerde, hoorde ik enkel gezucht rond tafel. Wanneer Olivier Maingain (FDF) daarop reageerde dat ook andere bevoegdheden onder het begrip faciliteiten dienden te vallen, namen sommigen hun balpen ter hand om zich gewillig te laten dicteren. Dat was hét moment voor mij om op te stappen. De kruik gaat zo lang te water tot zij barst. Lees verderEen hoofddoekenverbod is soms een grotere struikelblok voor de emancipatie dan een hoofddoek
juni 25, 2009, 10:53 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags: ,

Voor de zoveelste keer in enkele jaren duikt het hoofddoekendebat terug op. Nadat steden het dragen van een hoofddoek verboden aan hun personeel, zijn het nu weer scholen die hun leerlingen verbieden om een hoofddoek te dragen. Eerlijk waar: ik begrijp die discussie niet. Waar ik zelf niet-gelovig ben, respecteer ik ieders mening. Geloof is iets privaats, iets waar niemand, geen overheid, geen buurman, geen werkgever zich moet mee moeien. Natuurlijk mag het een normaal functioneren niet in de weg staan. De werkuren zijn de werkuren en die respecteer je omdat het de collega’s anders in gevaar brengt. En wie een uniform moet dragen, ja die draagt dat dan. Maar laat mensen toch voor de rest vrij. Vrij in hun vestimentaire keuze, vrij in het dragen van een juweel of een symbool, vrij in het dragen van een hoofddoek of niet.

Moeten we blind zijn voor religieuze excessen? Neen, dat moeten we zeker niet. Net daarom denk ik dat het ook bij ons tijd wordt om een debat te voeren over het al dan niet toelaten van een boerka. Kledij die je onherkenbaar maakt, waarbij je je als het ware afsluit van de samenleving hoort niet thuis in die open samenleving waar ik voorstander van ben. Maar een boerka en een hoofddoek op één hoopje gooien, is echt wel kort door de bocht.

Neen, ik ben geen promotor van zo’n hoofddoek. Als niet-gelovige versta ik het niet altijd. Maar waarom zou ik er een probleem mee hebben? Vandaag merk ik echter dat het probleem veel groter aan het worden is. Een imam die gaat oproepen om enkel nog thuisonderwijs te geven bijvoorbeeld. Is het dat wat we willen? Ik in geen geval! Als het al zo is dat sommige meisjes een hoofddoek moeten dragen van thuis of van hun vriend, dan is het feit dat ze vanaf nu ook nog eens van school zullen worden gehouden stukken erger. Ik ben een hevig pleitbezorger van een geëmancipeerde maatschappij, een samenleving van bewuste mensen – mannen en vrouwen – die eigen keuzes kunnen maken. Het betekent dat men die keuzes moet kunnen inschatten, dat men moet weten wat gevolgen zijn van dingen die je wil beslissen. Wie beter dan een goed onderwijs kan mensen tot zelfbewuste individuen opvoeden? Ook bij de autochtone Vlamingen is de echte emancipatie pas op gang gekomen wanneer we toelieten dat vrouwen aan universiteiten en hogescholen konden studeren. Waarom – ‘in godsnaam’ – nemen we dan zo’n stomme beslissingen? Ze duwen jonge vrouwen weg van het onderwijs. En meteen gaan een pak jonge meisjes die al lang beslist hadden geen hoofddoek meer te dragen vanuit een geëngageerd protest terug naar die hoofddoek grijpen.Dirk Vijnck belichaamt meer dan ooit nood aan meer politieke hygiëne
mei 5, 2009, 4:52 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags: , ,

verlorenzoonAls de hele kermis rond LDD’er/VLD’er Vijnck iets aantoont, dan is het wel dat de organisatie en financiering van het parlementaire systeem voor verbetering vatbaar is. De klassieke partijen zorgen er steevast voor dat ze zelf goed bediend worden en de kiezer heeft nog maar weinig in de pap te brokken over de zetelverdeling binnen een partij. Partijen kunnen mensen dus parlementszetels beloven zonder het oordeel van de kiezer af te wachten. Dat bleek vandaag nog maar eens op een schooldebat in Oostende, waar Jean-Marie Dedecker een brief bovenhaalde waarin VLD-voorzitter Somers een zetel of parlementaire wedde belooft aan Dirk Vijnck.

De Sociaal-Liberale Partij is blijkbaar de enige partij die vindt dat er werk is aan de politieke hygiëne. Anderen vinden het thema ‘te jaren ’90’ of hebben zich genesteld in het comfortabele systeem van de partij- en fractiefinanciering. De burger ziet de zelfbediening echter met lede ogen aan en heeft er steeds meer moeite mee om te geloven dat politici gedreven zijn door hun overtuiging, zeker nu blijkt dat voor VLD en LDD volksvertegenwoordigers niets meer zijn dan pionnen in een oorlogje over geld.

SLP stelt dan ook voor om het systeem van fractiefinanciering op te doeken en enkel de gewone partijfinanciering over te houden. Nu verdelen de erkende fracties in het Vlaams Parlement zo’n 3,6 miljoen euro per jaar onder elkaar, en geven ze zichzelf minstens vier personeelsleden extra per fractie, uiteraard betaald door de belastingbetaler. In het federaal parlement geldt een gelijkaardig systeem, vandaar dat verloren zoon Dirk Vijnck voor LDD wel meer waard was dan een vetgemest kalf. Lees verderEuropa moet Koude Oorlogsmentaliteit achter zich laten
april 3, 2009, 1:50 pm
Filed under: Zonder categorie

20090324_0904-summit-logoVandaag en morgen komen de Navo-lidstaten in Straatsburg en Kehl samen om de zestigste verjaardag van de organisatie te vieren. Er is heel wat stof voor discussie op het verjaardagsfeest: de lidstaten zijn dringend op zoek naar een nieuwe rol voor het bondgenootschap. De reden waarvoor de Navo werd opgericht, een gezamenlijke Amerikaans-Europese verdediging tegen de communistische USSR, is immers al bijna twintig jaar verdwenen. En als er al spanningen zijn tussen Rusland en de Navo, dan worden die net veroorzaakt door de Navo-politiek: de uitbreiding naar de buurlanden van Rusland en het geplande rakettenschild. De vraag moet dan ook gesteld worden of een door de geschiedenis achterhaalde instelling zichzelf niet beter opheft, in navolging van het Warschaupact, de evenknie uit het Oosten. België heeft alvast niets te winnen bij een bondgenootschap dat steevast tegen de eigen belangen ingaat.

Na de tweede wereldoorlog waren de West-Europese landen de VS dankbaar voor de rol die de Amerikanen speelden bij de bevrijding van West-Europa. De Europese staten schaarden zich dan ook zonder morren achter de Amerikaanse koude-oorlogspolitiek tegen Rusland. Na het einde van de Koude Oorlog aarzelden de beide kampen echter om voluit voor een stabiele vrede te kiezen, en de VS probeerde zo veel mogelijk ex-Oostbloklanden binnen de Navo te krijgen, tot grote ergernis van Rusland, dat zich steeds meer omsingeld voelt door de Navo, en dus door de VS.

De beslissing van George W. Bush om een raketschild te ontplooien, was voor Moskou de spreekwoordelijke druppel. Lees verder