Geert Lambert


Persbericht: Van Quickenborne laat consument twee keer betalen voor margestijging basisproducten
maart 10, 2010, 7:41 pm
Filed under: Persbericht | Tags:

Minister Van Quickenborne pleit voor een vermindering van de koopkracht door de sociale partners op te roepen tot loonmatiging wegens de stijgende prijzen van basisproducten. Zo wordt de consument twee keer de dupe van de margestijgingen die de producenten en distributeurs zichzelf hebben toegekend. “Als Van Quickenborne het concept van de index in vraag wil stellen, moet dat het voorwerp worden van een parlementair debat”, stelt senator Geert Lambert.

Het Prijsobservatorium stelde vast dat producenten van basisproducten hun prijzen snel hebben opgetrokken toen de grondstoffen stegen, maar dat de prijzen nauwelijks werden bijgesteld eenmaal die basisproducten weer daalden. Daardoor stegen de winstmarges ten koste van de consument, een fenomeen dat zich in onze buurlanden blijkbaar minder heeft voorgedaan.

Vandaag pleit minister Van Quickenborne voor loonmatiging om de indexstijgingen die voortvloeien uit de hogere winstmarges op te vangen. De minister wil zo de koopkracht van de Belgische consumenten verminderen tegenover die van de buurlanden. “De Belgische consument wordt dus nogmaals de pineut”, stelt Lambert: “In Nederland kwam de consument als winnaar uit de prijzenoorlog tussen de supermarkten, iets wat waar we hier, mede door het zo goed als verdwijnen van Carrefour uit Vlaanderen, niet op hoeven te rekenen. Daarbovenop komen de hogere winstmarges voor de producenten, en als klap op de vuurpijl wil Van Quickenborne nu de indexstijging tenietdoen. Dat wordt, zeker in deze onzekere economische tijden, wat veel om dragen voor de gewone consument.” Lees verder

Advertenties


Culturele rechten Koerden moeten overeind blijven
maart 5, 2010, 7:11 pm
Filed under: Burgerrechten, Persbericht | Tags:

“België moet erover waken dat de gerechtelijke instanties niet misbruikt worden in een culturele strijd vanwege Turkije tegen de Koerden”,  zo reageert Groen!-senator Geert Lambert n.a.v. de grootscheepse huiszoekingen in het Koerdische milieu in België.

Uiteraard mogen de gerechtelijke autoriteiten niet belemmerd worden in onderzoeken die ze nuttig of noodzakelijk achten. Elk gevaar voor terrorisme moet in de kiem gesmoord worden en ernstige aanwijzingen moeten vanzelfsprekend met de nodige aandacht onderzocht worden. Geert Lambert onderstreept ook in dit dossier dat hij geen enkel gewapend verzet wenst goed te praten.

Maar het is een feit dat er vanuit het buitenland al meermaals druk op België werd gezet om Koerden ook in hun culturele rechten te beperken. De continue aanvallen op ROJ-TV, die vanuit Denderleeuw via Denemarken uitzendingen verzorgt in de Koerdische taal, hebben dat aangetoond. Lees verderStudiedag pensioenhervorming op 26 maart
maart 3, 2010, 10:04 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags:

Klik op de afbeelding om te vergrotenPeeters laat kansen liggen door achterhoedegevecht over Opel
februari 20, 2010, 2:06 pm
Filed under: vrije tribune | Tags: , ,

De Belgische autosector is meer dan het toch al ten dode opgeschreven Opel Antwerpen, zegt GEERT LAMBERT. Nu nog wachten tot de Vlaamse minister-president, Kris Peeters, dat wil inzien.

Woensdag verliet de Vlaamse minister-president, Kris Peeters (CD&V), vroegtijdig een handelsmissie in Californië om met de Europese ministers van Industrie over autobouwer Opel te spreken. Symbolischer kan haast niet: Kris Peeters verkiest een verloren strijd voor een ten dode opgeschreven fabriek boven enkele interessante ontmoetingen die misschien wel het begin kunnen zijn van een toekomstgerichte, duurzame industrie in Vlaanderen. Het beeld van Vlaanderen als het nieuwe Wallonië wordt er alleen maar door versterkt.

Peeters vond het bij de start van de missie naar eigen zeggen heel belangrijk om aanwezig te zijn in the Golden State, een staat met veel dynamiek en visie, vooral op het vlak van groene technologie en economie. Op die dynamiek en visie blijft het in Vlaanderen nog wachten, hoewel die, zeker na het doodsvonnis voor Opel Antwerpen, broodnodig zijn. Lees verderPersbericht: Regering pleegt schuldig verzuim over pensioenen
januari 27, 2010, 5:36 pm
Filed under: Persbericht | Tags:

De regering-Leterme zal de pensioenstelsels niet hervormen, zo laat Mr. Pensioenen Michel Jadot vandaag weten. Er wordt gevreesd dat de regeringspartijen electorale schade zouden kunnen oplopen na een hervorming, is de redenering. “Deze regering rekent erop dat de kiezer door haar jarenlange geknoei en de aanslepende crisis zo murw en apathisch is geworden dat men hiermee wegkomt”, stelt senator Geert Lambert  vast. “Door de begroting en de sociale zekerheid te laten verkommeren voedt de regering echter de onrust en de antipolitiek bij de bevolking. De pensioenen niet hervormen gaat onherroepelijk ten koste van de komende generaties, en brengt de intergenerationele solidariteit ernstig in gevaar. Deze regeringsploeg pleegt schuldig verzuim.”

Jadot, die binnenkort zijn rapport (het beruchte groenboek) aan regering en parlement voorstelt, weet als geen ander wat de problemen zijn. “Het lijdt geen twijfel dat de pensioenen ook in de toekomst uitbetaald zullen worden”, verzekert hij, “de echte vraag is hoe hoog ze nog zullen zijn.” Toch komt hij niet verder dan enkele dooddoeners die al jaren meegaan: meer mensen langer aan het werk, het wettelijk pensioen het inkomen beter laten benaderen en het aanvullend pensioen veralgemenen. Lees verderRegering antwoordt niet meer op vragen uit Senaat
januari 18, 2010, 4:13 pm
Filed under: Senaat | Tags:

Slechts 15,5% van de schriftelijke vragen krijgt tijdig antwoord

Dat de regering vaak niet of veel te laat antwoordt op de schriftelijke vragen van de senatoren is een oud zeer. Zo kreeg senator Geert Lambert bijvoorbeeld nog steeds geen antwoord op zijn vraag van december 2008 aan de minister van Binnenlandse Zaken waarom brandweerman geen erkend risicoberoep is. Dezelfde minister vond het ook beneden haar stand om te reageren op een vraag die Lambert in april 2009 stelde over hoe het nu eigenlijk zit met het niet functionerende centraal wapenregister (zelfs na het sturen van twee rappels).

Die twee vragen zijn slechts een kleine greep uit de vragen waarop de Senaat geen antwoord kreeg. Voor de hele Senaat zijn er momenteel 965 onbeantwoorde vragen waarvan de antwoordtermijn al verstreken is. Daarmee haalt deze regering een schandalig percentage van 15,5 procent beantwoorde vragen. Hieronder vindt u een tabel met de cijfers per regeringslid.

Als de regering het zelfs al niet meer de moeite vindt om te antwoorden op parlementaire vragen wordt het voor een parlement bijzonder moeilijk om zijn controlefunctie uit te oefenen. Op die manier wordt de parlementaire democratie in ons land een lachertje: sommige ministers komen op donderdag een bijzonder bedenkelijke show opvoeren, terwijl de meesten verkiezen om zich helemaal niet in de Senaat te vertonen en hun kat of in het beste geval een staatssecretaris te sturen om in hun plaats te antwoorden. En nu blijkt dat ook de schriftelijke vragen van de Senaat verticaal geklasseerd worden op de kabinetten. “Het is het één of het ander,” vindt Geert Lambert: “ofwel zorgt men ervoor dat de Senaat op een normale manier kan werken en ondergaat de regering de controle van de senatoren, ofwel schaft men de hele instelling maar beter meteen af. De Senaat laten bestaan als bezigheidstherapie voor politici is geen optie.” Lees verderSpeech nieuwjaarsreceptie 16/01/10
januari 17, 2010, 1:33 am
Filed under: Groen!, SLP | Tags:

Beste vrienden,

Laat me beginnen met jullie eerst een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Voor mij persoonlijk was het een nogal vreemd eindejaar, zo kort na de aankondiging van de integratie van SLP en Groen!: van twee verschillende vrienden kreeg ik deze Kerst een paar geitenwollen sokken cadeau. Er werd mij links en rechts gevraagd of ik nu mijn baard zou laten staan. De aanwezige SLP’ers zullen wellicht kunnen aanvullen met andere clichés die ze de laatste weken mochten aanhoren.

Omgekeerd vonden sommige groenen misschien een leeuwenvlag onder de kerstboom of kregen ze op oudejaarsavond de vraag of ze nu toch een 4X4 zullen aanschaffen nu ze met de sociaal-liberalen in zee zijn gegaan.

U zal het met mij eens zijn dat het eerder flauwe grapjes zijn die inspelen op huizenhoge clichés. Clichés die weinig waarheid bevatten bovendien. Toch stellen we vast dat er over Groen!, net als over SLP, nogal wat gemeenplaatsen en dooddoeners bestaan.

Ik wil niet al te lang blijven stilstaan bij perceptie en imago, maar het zorgt wel voor ruis op onze boodschap. Wat baat het bijvoorbeeld te zeggen dat we willen zorgen voor duurzame werkgelegenheid in een innoverende economie, als sommigen er toch al bij voorbaat van uitgaat dat Groen! de Vlaamse werkgelegenheid wil opofferen voor een hoger doel? Die vooroordelen vreten dus aan je geloofwaardigheid en maken het moeilijker om je verhaal te doen.

En geloof me vrij, op het vlak van tegenwerkende perceptie en self-fulfilling prophecies ben ik een ervaringsdeskundige.

We moeten elke mogelijkheid om ons verhaal aan de man te brengen kunnen grijpen. Partijen die gaan voor duurzaamheid mogen immers niet tevreden zijn met een beperkte electorale score. De uitdagingen die op ons liggen te wachten zijn daarvoor veel te groot.

Dat zagen we onder andere op de klimaattop in Kopenhagen, die op een sisser afliep. Dat bewijzen ook de werkloosheidsstatistieken die de laatste weken weer heel hard de verkeerde kant opgaan.

Ook de vergrijzing is één van die uitdagingen. Tot mijn grote vreugde begint de Wetstraat zich de laatste week weer vragen te stellen over die vergrijzing, na een stilzwijgen van jaren. Afgelopen donderdag wilde haast elke partij in de Kamer de bevoegde minister ondervragen over de pensioenen. Ineens wilde iedereen, na jaren van desinteresse, van minister Daerden weten hoe het nu zit met de pensioenhervorming. Ik vraag me af waar die plotse belangstelling vandaan komt. Lees verder