Geert Lambert


Turtelboom voert cijnshuwelijksstelsel in
augustus 26, 2008, 4:21 pm
Filed under: Asiel en Migratie | Tags: ,

Het systeem van gezinshereniging moet gebruikt worden waarvoor het dient: het herenigen van gezinnen. Door het koppelen van gezinshereniging aan een inkomenseis verwart minister Turtelboom gezinshereniging met economische migratie, en voert ze een systeem in waarbij rijke gezinnen herenigd kunnen worden maar arme gezinnen niet. Dat is je reinste klassediscriminatie.

Dat jonge Belgen van Marokkaanse afkomst nog steeds systematisch naar Marokko trekken om een bruid te zoeken bemoeilijkt de integratie in onze samenleving. Er is dus niets op tegen om voorwaarden te koppelen aan het systeem. Zo was het optrekken van de leeftijdsgrens een goede maatregel. Het is ook goed dat mensen die via gezinshereniging in België terechtkomen een integratietraject moeten volgen.

Maar het koppelen van een inkomenseis aan de mogelijkheid om te huwen is iets wat je van een liberaal niet zou verwachten. De overheid moet niet controleren of een aanstaande bruid of bruidegom wel meubelen of huisgerief kan kopen voor hij mag trouwen met zijn of haar lief. Het is een betuttelende maatregel die opnieuw een klassensysteem invoert in ons land: na het cijnskiesstelsel krijgen we nu een cijnshuwelijksstelsel. Lees verder

Advertenties


Belgisch aanbod arbeidskaarten veel te laag
juli 28, 2008, 3:11 pm
Filed under: Buitenland, Kwakkelregering, Persbericht | Tags: ,

Tijdens de Doha-vrijhandelsbesprekingen in Geneve zou België slechts 2.000 arbeidskaarten voor de dienstensector hebben aangeboden. Waar de EU 80.000 arbeidsplaatsen voor niet EU-burgers wilde openstellen, blijkt ons land daar slechts 1/40ste van te willen opnemen. “Dit is bijzonder laag als we weten dat arbeidsmigratie noodzakelijk zal zijn om onze economie op peil te houden”, zegt senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven).

Lambert wijst erop dat er in het regeerakkoord van Leterme I nochtans duidelijke bepalingen stonden rond economische migratie. “Het is echter niet verwonderlijk dat deze regering er ook hier niet in slaagt om echte beslissingen te nemen”, aldus Lambert. “Op de laatste ministerraad kon geen standpunt bepaald worden inzake de regularisatiecriteria en ook in het debat over de terugkeerrichtlijn van de EU bleef ons landje zonder standpunt.”

Voor senator Lambert zijn dit stuk voor stuk gemiste kansen. Migratie is immers één van de belangrijkste thema’s van dit moment. Een correct beleid op dat vlak moet ervoor zorgen dat zowel het economisch als sociaal model van Europa en België overeind kan blijven. Vandaag nalaten beslissingen te nemen die onze grenzen ook op het vlak van economische migratie opener maken, zal binnen enkele jaren zwaar betaald worden. Blijkbaar ontgaat ook dat deze regering Leterme I bis. “Die toont daarmee nog maar eens aan eigenlijk geen enkel concreet regeerproject te hebben”, besluit Geert Lambert.Persbericht: Turtelboom neemt toevlucht tot lapwerk
juli 3, 2008, 1:58 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) is blij dat de hongerstaking in de Begijnhofkerk voorbij is, maar is tegelijk bezorgd over het beheer van dit dossier. Lambert betreurt dat de regering-Leterme niet tot een structurele oplossing kan komen voor de mensen zonder papieren die al jaren in ons land verblijven: “De enige zekerheid die deze mensen vandaag hebben, is dat zichzelf uithongeren veel punten oplevert in het systeem-Turtelboom.”

Deze regering rijdt duidelijk niet enkel in de communautaire dossiers met de rem op: de partij van de minister van Asiel en Migratie lijkt te veel schrik te hebben om haar minister een beleid te laten uitvoeren. De minister belooft al maanden een omzendbrief om de criteria voor regularisatie te verduidelijken, maar komt er niet toe door de onenigheid binnen de regering. Die regering lijkt het er – althans volgens het regeerakkoord- over eens te zijn dat er een verregaande regularisatieoperatie nodig is en dat ook de economische migratie georganiseerd moet worden. VlaamsProgressieven kan beide zaken volop ondersteunen, maar verzet zich tegen de dwaze koppeling van beide dossiers, die resulteert in een totale blokkering. Lees verderPersbericht: VlaamsProgressieven verwerpt repressieve ‘terugkeerrichtlijn’
juni 18, 2008, 12:22 pm
Filed under: EU, Persbericht | Tags:

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag het compromis in de Europese ministerraad over het voorstel van terugkeerrichtlijn goedgekeurd. Deze richtlijn stelt gemeenschappelijke normen en procedures in de EU-lidstaten in voor de terugkeer van mensen zonder papieren die op hun grondgebied verblijven.

Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) erkent de noodzaak van een Europees migratiebeleid, maar verzet zich tegen het inhumane karakter van deze terugkeerrichtlijn.

Een van de belangrijkste problemen met deze richtlijn is dat zij het mogelijk maakt om volwassenen en zelfs kinderen achttien maanden lang op te sluiten. Een continent dat er zich op beroept de bakermat van de mensenrechten te zijn, kan zich niet veroorloven om minderjarigen in detentiecentra vast te houden. Lees verder