Geert Lambert


Persbericht: Regering kan budgettaire verantwoordelijkheid niet blijven afschuiven op toekomstige generaties
maart 25, 2009, 5:41 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

SLP-voorzitter Geert Lambert is bezorgd over de begrotingspolitiek van de federale regering. Hij vreest dat de volgende generaties alweer het slachtoffer zullen zijn van het totale immobilisme waarin België sinds 2007 verzand is. Nu het steeds duidelijker wordt dat de regering onze kinderen en kleinkinderen de crisis wil laten betalen, willen de Franstalige partijen ook nog eens verkiezingscadeautjes gaan uitdelen, die geen enkele structurele invloed zullen hebben op de economische situatie.

Elk uur dat deze regering talmt met een antwoord op de zorgwekkende begrotingssituatie kost ons 2,9 miljoen euro. En toch vinden de meerderheidspartijen het dringender om elkaar verwijten naar het hoofd te slingeren en de regionale verkiezingscampagne voor te bereiden. Het winnen van de verkiezingen is andermaal belangrijker dan wat je met de overwinning aanvangt. CD&V doet alsof de passage van Leterme in de Wetstraat 16 er nooit geweest is en duidt Paars aan als de verantwoordelijke van de rampzalige begroting. Didier Reynders vindt dat we gerust nog een paar jaar kunnen wachten vooraleer in te grijpen en stelt een btw-verlaging voor de horeca voor als oplossing voor de economische crisis. En ondertussen verwijt Yves Leterme iedereen vanalles.

“De regering moet nu al een plan opmaken over hoe de oplopende staatsschuld opnieuw onder controle kan worden gebracht, met een strikte timing en beslissingen over waar het geld zal worden gehaald”, stelt Lambert. “Als men de crisis toch te lijf wil gaan met overheidsbestedingen, dan kunnen enkel noodzakelijke en dringende investeringen in aanmerking komen, zoals investeringen in de ontwikkeling en productie van hernieuwbare energie.”

Ondertussen moet men België ook nog blijven voorbereiden op de vergrijzing. Zoniet betalen de komende generaties drie keer: voor de huidige schuld, de aankomende vergrijzing en de noodzakelijke omschakeling naar hernieuwbare energie.

In tijden van crisis moeten de politieke partijen het ook durven hebben over besparingen, zoniet sturen ze de bevolking opnieuw een donkere tunnel in waarvan het einde niet in zicht is. De huidige generatie moet solidair zijn met de volgende, en ook een stuk van de verantwoordelijkheid op zich nemen.Persbericht: Begrotingstekort loopt in 2011 tot 4 procent
januari 5, 2009, 1:55 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

SLP-voorzitter Geert Lambert is verbolgen over het gemak waarmee de regering een begrotingstekort van 3,5 miljard euro gedoogd. De regering Leterme hield na de begrotingscontrole voor 2008 rekening met een klein tekort van 0,2 tot maximaal 0,5 procent van het BBP. Door hun eigen onvermogen om goed te besturen is het tekort verder opgelopen en is het nu dubbel zo groot.

“Als deze regering niet radicaal van koers verandert, zal het begrotingstekort in 2011 nog oplopen tot 4 procent. Dat is bijzonder onrustwekkend”, stelt SLP-voorzitter Geert Lambert vast. De ontwerpbegroting van oktober is compleet achterhaald. De Sociaal-Liberale partij hoop dan ook dat de regering Van Rompuy dit werkstuk helemaal opnieuw maakt.

“Het valt te betwijfelen of deze regering de ernst van de situatie inschat. Ze vindt immers nog steeds dat een staatssecretaris volstaat om de begroting te beheren. Ik hoop dat Herman Van Rompuy nu even rigoureus op het budget zal toekijken als is zijn periode als minister van Begroting. Zo niet dreigen de toekomstige generaties kind van de rekening te worden.”Goed bestuur: laat de jongeren de crisis betalen
december 3, 2008, 11:24 pm
Filed under: Kwakkelregering | Tags: , ,

begroting-in-evenwichtIn tijden van economische crisis wordt er al eens minder orthodox omgesprongen met de begroting. De economie kan, op het moment dat privébedrijven en gezinnen niet happig zijn om grote uitgaven te doen, wel een injectie van vadertje staat gebruiken, zo is de redenering. Zelfs de liberalen van Open VLD vinden het tijd dat de overheid ingrijpt in de economie, en de CD&V, die de afgelopen jaren rondbazuinde dat zij voor goed bestuur (en dus een begroting met een overschot) stonden, laat toe dat de regering een potje maakt van de Belgische boekhouding.

Nu kan er wel iets gezegd worden voor government spending in tijden van crisis, maar het hangt er natuurlijk van af wat er met dat gespendeerde geld gebeurt. Komt het werkelijk ten goede van de economie of worden er cadeautjes uitgedeeld omdat er straks alweer verkiezingen aankomen? Ik vrees het ergste, en ik niet alleen. “Het ziet het er naar uit dat Sinterklaas langs alle kanten zal mogen strooien. Elke partij uit de coalitie krijgt een stukje lekkers. Van de factuur zullen we nog jàààren mogen genieten.” U merkt het, de laatste zin staat tussen aanhalingstekens en komt dus niet van mij, maar van een lid van de meerderheid (DS 28/11).

De begrotingsspecialist van de CD&V, Hendrik Bogaert, maakt het aanschouwelijk: “We maken een superbelangrijk moment mee in de geschiedenis van de overheidsfinanciën. Wat wij doen, is pensioengeld lenen. Het is belangrijk dat wij voor elke euro die wij lenen van dat pensioengeld, maatregelen hebben waarvan wij zeker zijn dat zij 2 of 3 euro aan pensioengeld zullen opbrengen. Dat is de conditio sine qua non om er geld in te stoppen.” Wie gelooft dat deze coalitie investeert in projecten met een rendement van 200 tot 300 procent, mag zijn vinger opsteken. Ik heb het laatste jaar al te veel goed bestuur gezien om daar nog in te geloven.

Het is duidelijk: deze regering is het geld van de komende generaties aan het opsouperen. Vergrijzing? Nooit van gehoord. Schuldafbouw? Connais pas. Leterme I steekt nog maar eens de kop in het zand en weigert elke verantwoordelijkheid.

Als de bonanza van Bogaert waarheid zou worden, zou het gat in de begroting inderdaad vanzelf verdwijnen. Maar sinds de jaren ’80 weten we dat een staatsschuld niet vanzelf oplost. Het zijn de jongeren van nu die binnen tien jaar dezelfde harde les zullen leren. Hopelijk is Yves Leterme tegen die tijd al heel lang burgemeester van Ieper.Leterme schuift verantwoordelijkheid door naar kleinkinderen
oktober 14, 2008, 2:10 pm
Filed under: Asiel en Migratie, Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

De regering–Leterme presenteert vandaag een begroting waarmee ze de verantwoordelijkheid doorschuift naar de volgende generaties. De schuldafbouw wordt vertraagd en er wordt gedesinvesteerd in de vergrijzing. En vandaag wordt nog maar eens een deadline genegeerd: er is nog steeds geen akkoord over Asiel en Migratie in zicht. Nu alle verkiezingsbeloftes zijn gebroken en het land verder naar de afgrond glijdt, kan Vlaanderen enkel nog hopen dat deze regering alsnog valt.

“Het ontbreken van een akkoord over de regularisatiecriteria is nog de grootste van alle schandes die Leterme vandaag presenteert”, vindt senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven). “Deze regering speelt schaamteloos spelletjes met de toekomst van een grote groep mensen. De ministers Turtelboom en Milquet doen geen enkele ernstige poging om vooruitgang te boeken in dit dossier, en de premier laat – zoals steeds – aanmodderen. Met minister Turtelboom heeft de regering-Leterme de meest vleugellamme vakminister in de naoorlogse geschiedenis in haar rangen.”

Maar ook de begroting is een onverantwoord werkstuk. Hoewel verschillende ministers beweren dat deze begroting in evenwicht is, is het voor iedereen duidelijk dat de keizer geen kleren heeft. Niet alleen wordt niet voldaan aan het stabiliteitspact en de belofte om 0,3% overschot te creëren om ons te wapenen tegen de vergrijzing; door deze soepeler doelstellingen wordt de schuldafbouw drastisch teruggeschroefd. In de periode 2008-2011 wordt de schuld in plaats van met 12,7 miljard slechts met 6 miljard afgebouwd. Bovendien wordt uitgegaan van een groeiprognose van 1,2%. Dat is compleet onrealistisch, als je weet dat o.m. het IMF nog een maximumgroei van 0,2% voorspelt. Daarenboven blijft er 800 miljoen euro ingeschreven als inspanning van de deelstaatregeringen, ook als is daar geen akkoord over.

De regeringspartijen vonden een tekort blijkbaar aanvaardbaar. “Dat betekent dat de onverantwoorde budgettaire ontsporingen van de jaren ’70 terug zijn”, vreest Lambert. Leterme wordt stilaan, zoals minister Onkelinx het in de aanloop naar de vorige verkiezingen uitdrukte, een gevaarlijk man. Hij leeft in een virtuele realiteit en draait er zijn hand niet voor om om de noodzakelijke buffer voor de vergrijzing op te souperen en de schuldafbouw uit te stellen tot later. Zijn kleinkinderen zullen Leterme nog lang dankbaar zijn voor de schuld waarmee hij hen vandaag opzadelt.Persbericht: Regering laat NGO’s dure leningen aangaan
mei 30, 2008, 1:28 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags: , ,

De NGO’s geraken door de kwakkelregering maar moeizaam aan hun werkingsmiddelen. Zij moeten nu al leningen aangaan om hun engagementen na te komen. Er werd door regering en administratie aangekondigd dat de rente op die leningen zou worden vergoed bij de begrotingsopmaak. Dat blijkt nu niet waar te zijn. Vandaag confronteerde de sp.a + VlaamsProgressieven-senaatsfractie de meerderheidspartijen met deze belofte middels een amendement op de programmawet. Tevergeefs. Lees verder