Geert Lambert


Persbericht: CD&V houdt mensen zonder papieren voor de gek

Naar aanleiding van een betoging voor regularisatie in Antwerpen, waar VlaamsProgressieven met een delegatie aanwezig is, roept de voorzitter van de CD&V de regering op om snel werk te maken van duidelijke regularisatiecriteria. “Blijkbaar is ze even vergeten dat haar partij al bijna een jaar een regering leidt die de mensen zonder papieren genadeloos aan hun lot overlaat”, merkt senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) op.

Hopelijk kunnen mensen zonder papieren beter met sarcasme om dan Walen. Een andere beschrijving voor de oproep van de CD&V is moeilijk te verzinnen, of het zou cynisme moeten zijn. Lees verder

Advertenties


Charlatans in de Politiek
juli 23, 2008, 4:57 pm
Filed under: Kwakkelregering, Senaat | Tags: , , , ,

Wat moest gebeuren, gebeurde: de meerderheid (en we kunnen dus zeggen dat deze er nog steeds is, inclusief N-VA) keurde een “eenvoudige motie” goed. Hiermee beslist men gewoon over te gaan tot de orde van de dag. De Franstaligen moeten dus echt nog niet vrezen voor het einde van België, de CD&V waakt wel.

Men organiseert een minicrisis om ze vervolgens opnieuw via de achterdeur op te lossen. Van de CD&V zijn we wel wat gewoon van toen ze nog gewoon CVP waren, van de N-VA beginnen we het ook stilaan gewoon te worden. Ze stelden het nieuwe ultimatum op 1 augustus… wetend dat het moeilijk zal zijn om de Kamer dan terug te laten bijeenkomen. Da’s makkelijk: dreigen met een tegenstem als je weet dat er geeneens gestemd zal worden. Na bijna 25 jaar politiek blijf ik bijleren. Jammer dat men daarvoor een land een jaar lang gijzelt.

En ondertussen loopt België zijn gouden aandeel mis in SUEZ en onderneemt Gérard Mestrallet zelfs zonder meer een arrogante poging om in het dossier van de gasterminal van Zeebrugge te tonen dat hij de echte baas van de NV België geworden is. Niet zo verwonderlijk als de regering SUEZ gewoon beleefd vraagt om het begrotingstekort op te vullen. Misschien zou ik beter wat aandelen SUEZ kopen en mij moeien op een Algemene Vergadering van hen, blijkbaar kun je daar meer mee bereiken dan verkozen te geraken in de Senaat. Want de Senaat, tja, die vond het zelfs niet nodig om nog bijeen te komen over de huidige crisette in de Wetstraat. En toch mogen we blij zijn dat de Senaat nog bestaat, want waar zouden onze drie communautaire onderhandelaars anders bijeenkomen?

Gelukkig zijn er nog Gentse Feesten. Daar kon ik me tenminste nog eens goed amuseren op de “Flashmarkt” aan de Charlatan. Hoe komt het toch dat die naam me terug aan de politiek doet denken???Doet Leterme aan politiek of aan verkiezingen?
mei 20, 2008, 2:49 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags: , ,

“De tijd van de spelletjes is voorbij”, zo werd unisono uit de mond van zowel oud-interimvoorzitter Beke als nieuwbakken voorzitster Thyssen genoteerd. Ah, hoe mooi, daar is het ‘goed bestuur’ weer. En hoe geloofwaardig. Na meer dan elf maanden van het slechts denkbare amateurtoneel, zal CD&V ons opnieuw de weg wijzen.

Wat is er nu eigenlijk aan van al dat goed bestuur? Heeft iemand al eens een optelsom durven maken van de beslissingen die het laatste jaar al genomen zijn? Behalve het sturen van troepen naar Afghanistan kan ik me er zo niet direct één voor de geest halen. Ja natuurlijk: men zal gevangenissen bouwen en men zal de belastingen verlagen en men zal 200.000 banen, ja zelfs 250.000 banen creëren en men zal een omzendbrief met regularisatiecriteria maken en men zal de koopkracht versterken en men zal… Men zal zelfs – hou u vast – een kalender vastleggen over de werkwijze van een staatshervorming.

“Zullen, zullen, je moet over die ‘zulle’ geraken Lambert”, placht een leraar me te zeggen wanneer ik mijn grootse plannen ontvouwde, waarbij Ieperling Leterme zal weten dat een ‘zulle’ een West-Vlaamse drempel is. En daar loopt het klaarblijkelijk mis. Er is een drempel en daar geraakt men maar niet over. Maar welke drempel? Zondermeer die van de politieke durf. Lees verder’t Was maar om te lachen
februari 20, 2008, 1:33 am
Filed under: staatshervorming | Tags: , , ,

“Och ’t was maar om te lachen”, dat is zo goed als letterlijk wat Jean-Luc Dehaene en Herman Van Rompuy vertellen als het over de verkiezingsbeloftes van hun eigen partij gaat. Nochtans heb ik Jean-Luc niets, maar dan ook niets horen zeggen tijdens de kiescampagne. Te druk waarschijnlijk bij InBev. En Van Rompuy heb ik tijdens debatten nog veel straffere taal horen verkondigen. Maar ja: voor de verkiezingen mag je de kiezer dus volop bedriegen en beliegen.

Er komt dus geen staatshervorming die naam waardig. Neen, de politici die van zichzelf stelden dat ze van de vorige eeuw waren, zijn enkel wat in de marge aan het rommelen. Zo gaan we de Ikea-wet wat regionaliseren. Niettegenstaande we allemaal wel iets van Ikea in huis hebben, zal de regionalisering van de vestigingswet bitter weinig in uw dagelijks leven veranderen. En was dat nu net niet wat men ons beloofd had? Er zou en moest een staatshervorming komen die voor de mensen belangrijk was. En – eerlijk – ze hadden gelijk. Er kan in ons landje amper iets beslist worden of er zit wel wat communautaire spanning op. Jeugdsanctierecht, CO2-emissienormen, verkeersreglementering, geluidsnormen, werkloosheidscontrole, ziekteverzekering,… keer op keer zijn er diverse meningen.

In tegenstelling tot sommigen vind ik die diversiteit aan meningen geen probleem. In Vlaanderen pakken we bepaalde problemen toch ook anders aan dan in Nederland of Duitsland. Wat is het probleem met het feit dat politici bepaalde oplossingen voorstellen aan hun kiezers, daar het vertrouwen voor krijgen en dat dan ook zo willen uitvoeren? En wat is het probleem met het feit dat men in Vlaanderen of Wallonië bepaalde zaken anders wil aanpakken? Dat gebeurt toch ook in buurgemeenten waar de ene wel en de andere niet investeert in verkeersdrempels. Politiek is keuzes maken en – wat mij betreft – zo dicht mogelijk bij en samen met de bevolking. Het is de beste garantie dat beslissingen gedragen kunnen worden. En net daarom is onze staatshervorming een fundamenteel democratisch proces. En net daarom hadden we vandaag, zeker na een verkiezing die zo duidelijk communautair gekleurd was, echt werk moeten maken van een modernisering van de instellingen.

Wat echter overblijft is wat gemorrel in de marge. Een puntje hier en een komma daar. Het is ongehoord dat de overwinnaars van 10 juni daarvoor het land bijna al een jaar lang gijzelen. Om niets te doen. Tenzij dan natuurlijk om soldaten ten oorlog te laten trekken in Afghanistan.
Nog erger: diezelfde CD&V-N-VA zal ons dan nog voorhouden dat we straks wél veel lekkers op het bord zullen krijgen. Feit is dat men vandaag geen stap vooruit zet (misschien zelfs stappen achteruit) en enkel probeert alles wat te rekken tot juni 2009. En dan zal men opnieuw een kiescampagne voeren waaruit zal moeten blijken dat Vlaanderen echt nood heeft aan een sterke CD&V–N-VA. Want zij zullen hun maagdelijkheid behouden hebben door niet toe te geven aan de druk van Milquet en consoorten. Terwijl ze eigenlijk vandaag al lang hebben toegegeven dat er beter niet teveel zou gebeuren en men stoemelings zelfs bezig is de federale staat te versterken, verder weg van de bevolking dus.

Mag ik de campagnemakers voor CD&V–N-VA alvast een slogantip geven: “Pas op of we doen morgen een ongeluk”.