Geert Lambert


Persbericht: België moet defensiebeleid niet laten bepalen door Obama
november 5, 2008, 5:58 pm
Filed under: defensie, Persbericht | Tags: , ,

“Pieter De Crem moet eindelijk eens beseffen dat het niet de Amerikaanse president is die het Belgische defensiebeleid moet bepalen”, reageert senator Geert Lambert op de verklaring van De Crem dat België ook onder Obama extra troepen wil sturen naar Afghanistan. “Beslissingen over het inzetten van Belgische troepen moeten niet in Washington genomen worden, maar in het Belgische parlement.”

De regering-Leterme wil meer grondtroepen naar Afghanistan sturen en de F-16’s langer in het land laten. Kritiek op die beslissing wordt door De Crem beantwoord op een manier die we de laatste jaren van George W. Bush gewend waren: “Wie kritiek heeft op het sturen van extra troepen beledigt onze militairen en is een terroristenvriendje.” De Crem benadrukt dat ook de nieuwe Amerikaanse president voorstander is van het sturen van extra troepen.

Lambert hoopt dat de Atlantist De Crem een voorbeeld neemt aan de manier waarop de VS beslissen over het sturen van troepen. Daar is de regering afhankelijk van de goedkeuring van het parlement. In België heeft het parlement weinig in de pap te brokken, en wordt de commissie-Defensie door De Crem enkel gebruikt om zijn vele frustraties af te reageren.

Lambert hoopt verder dat De Crem de komende jaren ook wat energie steekt in een beter Europese samenwerking op het vlak van Defensie. Dat zou hem flink wat geld kunnen besparen, en het zou ons ook minder afhankelijk maken van de VS die, zoals de laatste jaren gebleken is, niet altijd de richting uitgaan die we in Europa verkiezen.

Advertenties


Persbericht: De Crem gebruikt Defensie als kermisattractie in Aalter
september 25, 2008, 1:15 pm
Filed under: defensie, Persbericht | Tags:

Na premier Leterme, die er dan toch geen graten in ziet om voort te gaan met een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant, is er alweer een CD&V-minister die als regeringslid doet wat hij als oppositielid altijd verketterde. Vorige zondag konden bezoekers van de kermis in Aalter genieten van enkele extra attracties: een demostand van de militaire politie, een oefenstand van de marine, een militaire ziekenwagen en een Seaking. De Crem plande ook een fly-by van een F-16 boven zijn dorp. Lees verderDe Crem vond dat het leger niet mag ingezet worden voor electorale doeleinden… in 2007
september 24, 2008, 4:41 pm
Filed under: defensie | Tags:

Vorig weekend ging in Aalter de kermis van start. Een kermis zoals er in heel Vlaanderen plaatsvinden, met een fanfare, een kermiskoers, vuurwerk en een stoet met hoogwaardigheidsbekleders. Nieuw is dat de opendeurdag van de brandweer dit jaar ondersteund werd door het leger. Voor de gelegenheid kwam er ook een Seaking overvliegen, en waren er plannen voor een fly-by van een F-16. Minister van Defensie De Crem trekt alle registers open om van Aalter het nieuwe Nijvel te maken. En dat voor iemand die tot voor kort verklaarde dat de strijdkrachten geen humanitair agentschap, laat staan een propagandamachine mag zijn.

Lees verderPersbericht: VlaamsProgressieven vraagt ontmanteling nucleaire capaciteit Kleine Brogel
juni 20, 2008, 3:22 pm
Filed under: defensie, Persbericht | Tags: , ,

Naar aanleiding van de alarmerende interne audit van de Amerikaanse luchtmacht vraagt VlaamsProgressieven de regering-Leterme om dringend maatregelen te nemen om het Amerikaanse kernwapenarsenaal in België afdoende te beveiligen. Tegelijk moeten de voorbereidingen worden gestart om de kernkoppen definitief van het Belgische grondgebied te verwijderen. De verouderde wapens hebben vandaag geen enkel nut voor de veiligheid van het Europese continent, maar vormen integendeel een aanzienlijk veiligheidsrisico. Lees verderUtopia
juni 15, 2008, 9:58 pm
Filed under: defensie | Tags: , ,

Sire, er zijn geen kogels meer. Ons leger zit erdoor. De voorraad kogels is opgeraakt en er resten nog vier (misschien ondertussen nog wat minder) kogels per militair.
Meer dan voldoende: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, wie zonder kogels is, werpe als eerste de handdoek in de ring. Er is een begin aan alles. Mag ik voorstellen dat onze regering, die volgens de Nationale Bank voor een enorme budgettaire uitdaging staat, geen nieuwe bestelling meer plaatst. Het zou een aardige besparing uitmaken. Misschien zullen we dan binnen enkele maanden niet alleen zonder kogels, maar ook zonder vijanden zitten. En zonder minister van Defensie. Mens, wat zou de wereld toch mooi kunnen zijn.Defensie rekruteert m/v piloten en tijdreizigers
mei 22, 2008, 3:29 pm
Filed under: defensie | Tags:

Vreemd bericht vorige vrijdag in de gratis krant Metro. Blijkbaar organiseert Defensie een jobdag om piloten, verkeersleiders en technici te rekruteren. De nieuwe rekruten worden gesommeerd om zich aan te melden op de nucleaire basis van Kleine-Brogel op… 6 februari 2008! Tot de gevraagde competenties behoort dus de vaardigheid om in de tijd te reizen.

Minister van Defensie Pieter De Crem liet bij zijn aantreden weten dat hij – waar zijn voorganger zich met het Gemengde Loopbaan Concept vooral op de uitstroom concentreerde – zich meer zou gaan richten op werving. “Hoewel de uitstroom budgettaire ademruimte creëert, is het primordiaal dat de instroom van die aard is dat de operationaliteit van de strijdkrachten gegarandeerd wordt. Hierbij wordt als basisprincipe gesteld dat de kandidaat die zich aanbiedt, kan beschikken over correcte en up to date informatie over de loopbaanmogelijkheden bij Defensie. Een correcte informatie gecombineerd met goede selectie zal bijdragen tot de vermindering van de attritie”, verklaart de minister in zijn beleidsnota.

Ga daarmee naar de oorlog…Ceci n’est pas une base nucléaire
januari 24, 2008, 5:36 pm
Filed under: defensie | Tags: , , ,


Misschien moet ik op mijn blog een afzonderlijke rubriek installeren over “onze jongen in Afghanistan” Pieter De Crem. Hij blijft me voorwaar verrassen. Eergisteren kondigde hij aan dat hij de 90mm-kanonnen gelukkig niet zal kopen. Eerlijk waar, ik steun die beslissing ten volle, hoewel ze waarschijnlijk wel zware financiële repercussies zal hebben. Een bestelling annuleer je immers niet zomaar. Maar gelukkig schrikt De Crem er niet voor terug om nutteloze beslissingen (oud-kamerlid Walter Muls had dit in de vorige legislatuur al duidelijk aangetoond) geen gevolg te laten kennen. Het betekent tezelfdertijd dat het aankoopbudget van Defensie minder zal zijn, ook dat juich ik eerlijk gezegd alleen maar toe. Hopelijk zal men niet vlug-vlug het één en ander pogen te compenseren door aan dezelfde firma dan maar voor een gelijkaardig bedrag bestellingen van andere nutteloze zaken te plaatsen. Dat zou echt van de pot gerukt zijn: enerzijds je voorganger (terecht) op de vingers tikken om vervolgens – weliswaar met andere wapens – hetzelfde bedrijf toch nog zijn pleziertjes te gunnen.

En gisteren verraste Pieter me voor de tweede maal. Het was duidelijk: ja, ik bevestig dat er hier kernwapens liggen in Kleine Brogel. Duidelijker kon het niet, maar toch was de minister verkeerd begrepen en luidde het dat België enkel meedoet aan de nucleaire strategie van de NAVO. Hallo! Alsof we dat nog niet wisten. Wilfried Martens en de onlangs overleden Frank Swaelen hadden al lang erkend dat ze de wapens naar België hadden laten overkomen. Daar was nooit een geheim van gemaakt, alleen wisten we niet precies waar. En zij die het wisten, mochten er niets over zeggen. Nu is het duidelijk waar ze (of minstens een deel ervan) liggen. Maar de vermeende openheid van De Crem bleek alras een simpele verspreking te zijn. Nog zo’n versprekingen, zou ik zeggen .

Maar eigenlijk zou ik vooral blij zijn als we nu eindelijk eens een open debat kunnen houden over de toekomst van de NAVO. Ooit opgericht als een bondgenootschap om ons te beschermen tijdens de koude oorlog, hebben we het nooit aangedurfd om de NAVO bij het einde van die oorlog op te doeken. Dat was voor hen onmiddellijk het signaal om een nieuwe invulling te geven aan hun taak, en die was vlug gevonden: via de NAVO zou de VS eindelijk doen wat ze al decennia wil: het volledige defensiebeleid bepalen van de Europese “bondgenoten”. En zo komt het dat we langzaamaan aan het afglijden zijn in een nieuwe wapenspiraal waar de NAVO de dirigent van is. Herinner je nog Reagan’s ruimteschilddroom? Wel, onze NAVO zou niets liever zien dat we dit met alle Europese landen volop ondersteunen. De VS zorgde er in alle geval al voor dat Tsjechië en Polen hun grondgebied ter beschikking stellen voor de nodige infrastructuur en/of raketten. En op de komende top in Boekarest dreigen de andere NAVO-lidstaten meegesleurd te worden in een verder verloop van dit ruimteschild (zie ook mijn blog van 27 december). Kostprijs: onbekend, maar torenhoog. Betaler: u en ik. Beslisser: enkele ministers die het parlement er liefst buiten houden.

De Crem opende via zijn verspreking een debat dat veel ruimer gaat dan de kernwapens zelf, hij opende een discussie over het nut van de NAVO en over de beslissingswijze van deze instelling. Nu maar hopen dat zijn directe rechtzetting niet betekent dat hij die discussie ook volledig wil sluiten, of – nog slechter – gewoon uit de weg wil gaan uit liefde voor het atlantisme.