Geert Lambert


De Fortiscommissie moet er nu mee stoppen
maart 11, 2009, 1:33 am
Filed under: Persbericht | Tags:

De Fortiscommissie is verspilling van tijd en geld. De meerderheidspartijen hebben onderling afgesproken dat ze niet met elkaar worden geconfronteerd. Volgens SLP komt dit er op neer dat ieder zijn waarheid mag komen vertellen, zonder dat er gevolgen aan gekoppeld worden. SLP- voorzitter Geert Lambert: “Eigenlijk is er maar één echt doel: de hoofdrolspelers van het Fortisdossier voor het oog van het grote publiek witwassen. Zo hopen ze met een opgepoetst blazoen deel te nemen aan de Vlaamse verkiezingen op 7 juni.”

Voor SLP gedraagt het parlement zich met deze commissie als het schoothondje van de grote machtspartijen en vertikt ze het om haar rol als controle orgaan van de regering te vertolken. Voor SLP-voorzitter Geert Lambert is het duidelijk dat er toch geen schuldigen zullen aangeduid worden. “Het enige wat nu nog rest voor de getuigen is een politiek kaartspel, waarbij ze elkaar afwisselend de zwarte piet toespelen. Maar dit spel van de grote partijen toont aan dat hun zogenaamd goed bestuur enkel leidt tot immobilisme, terwijl de staatsschuld en de belastingsdruk elke dag groter worden. Nogmaals: sluit de deuren van de Fortiscommissie. Hoe sneller, hoe beter.”

Advertenties


Persbericht: “Regering mag Fortis niet besmetten met eigen onbekwaamheid”
februari 11, 2009, 2:02 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

In de komende uren staat er heel wat op het spel. Als de federale regering niet oppast stort ze het land in een faillissement. De sociaal-liberale partij SLP roept de regering op om het verdict van de aandeelhouders te aanvaarden en meteen te handelen volgens economische principes en niet verkrampt politiek. Voor SLP-voorzitter Geert Lambert moet de regering er nu vooral zorgen dat de bank een eigen koers kan varen los van de politiek. “Echte professionelen uit het bankwezen moeten nu bij Fortis het roer in handen nemen, geen politiek benoemde pionnen. Anders dreigt de federale regering Fortis te besmetten met haar eigen onbekwaamheid. Het Fortis dossier mag niet de zoveelste blunder zijn met desastreuze gevolgen.”

SLP verwijst nogmaals naar de oplossing van professor Schoors van de Universiteit Gent. De regering had beter geluisterd naar zijn wijze raad om toch te gaan praten met Nederland over de hereniging van Fortis (zonder ABN Amro). SLP- voorzitter Geert Lambert stelt vast dat de federale regering er toch voor gekozen heeft om zich vast te klampen aan het eigen grote gelijk. “En dat is nefast uitgedraaid. Voor mij is het duidelijk dat politici die niet naar ‘de markt’ willen luisteren beter hun conclusies trekken en opstappen.”Persbericht: Politiek benoemde experts Fortis-commissie vernederen parlement
februari 3, 2009, 6:12 pm
Filed under: Persbericht | Tags:

fortis-logo-politiekDe Fortis-commissie is vroeger dan verwacht uitgedraaid op een partijpolitiek spelletje. De experts, netjes verdeeld volgens politieke kleur, zijn de orders die ze ontvingen uit de partijhoofdkwartieren perfect aan het uitvoeren. Ze torpederen elk parlementair onderzoek en schromen er zich niet voor om daar puur politieke argumenten voor te gebruiken. “De hele kermis rond de onderzoekscommissie, met de bemoeienissen van de regering, de politieke benoemingen van de experts en hun navenante houding draait uit op een vernedering van het parlement”, vindt SLP-voorzitter Geert Lambert.

“De redenering dat de onderzoekscommissie zou uitdraaien op een procedure voor een supranationaal rechtscollege en dus op een vernedering van België is te gek voor woorden”, vindt Lambert. “Deze zaak draait niet om eergevoel, maar om de verdediging van onze rechtsstaat. Als de heren experts per sé aan politiek willen doen, kunnen ze altijd (opnieuw) terecht op de kabinetten van hun respectievelijke partijen. Als experts in de commissie zijn ze echter verondersteld om de feiten te onderzoeken in plaats van ze onder te spitten. De weigering om de hen opgelegde taak uit te voeren is exemplarisch voor de staat waarin ons land zich bevindt. Het is nu aan het parlement om te tonen dat de wetgevende macht nog enig zelfrespect heeft en de handpoppen van de regering te vervangen door onafhankelijke experts.”

Lees verderPersbericht: Alleen kiezer kan einde maken aan CVP-staat
december 18, 2008, 7:55 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags: , ,

“De politieke crisis van de laatste uren is de meest wansmakelijke vertoning die ik in mijn politieke carrière al heb meegemaakt”, reageert Vl.Pro-voorzitter Geert Lambert. “Dat de Belgische politiek en het Belgische systeem ernstig ziek waren, weten we al enige tijd. Nu tast Leterme met zijn ‘goed bestuur’ ook de Belgische rechtsstaat aan.”

Eens te meer blijkt dat de grote partijen er niet voor terugdeinzen om de mensen die ze in allerlei functies positioneren – in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – als lijfeigenen te beschouwen. De macht is in hun handen één en ondeelbaar. De grote machtspartijen zijn op die manier niets minder dan een bedreiging voor de democratie.

Nadat de crisis rond Fortis is opgelost door een interimpremier, zijn er dringend nieuwe verkiezingen nodig. De bevolking moet de kans krijgen om haar mening te geven over de rampzalige passage van Leterme in de Wetstraat 16. Het moet duidelijk zijn dat de tijd van de machtspartijen die menen dat ze zich alles kunnen permitteren voorbij is. De CVP-staat moet met deze crisis eindelijk ten einde lopen.

Wie twijfelt aan het nut van ongebonden partijen is vandaag door Leterme van antwoord gediend. Het is geen toeval dat de klassieke partijen er alles aan doen om die kleine spelers, die het machtsspelletje weigeren mee te spelen, onschadelijk te maken door hen met handen en voeten te binden en door ondemocratische kiesdrempels. Die ongebonden partijen, die geen mannetjes hebben in alle geledingen van het publieke leven, zijn een garantie voor een eerlijke politiek zonder verborgen agenda’s.Respect
december 18, 2008, 1:36 pm
Filed under: Burgerrechten, Kwakkelregering | Tags: , ,

Misschien een ideetje voor onder de kerstboom: een lijstje met alle gsm-nummers van alle rechters in het land. Kwestie van je in staat te stellen je zaak wat te beïnvloeden als je voor de rechtbank moet verschijnen. Graptje! Eigenlijk behoud ik het vertrouwen in onze justitie, alleen heb ik al lang geen vertrouwen in de grote partijen die rechters benoemen en ze dan halvelings als lijfeigenen beschouwen. Natuurlijk moet iemand de rechters en raadsheren aanstellen, maar houdt dat dan in dat ze niet meer onafhankelijk moeten opereren? Rechters hebben tot taak om de feiten te toetsen aan de wet. Ze moeten geen wetten schrijven. Sommigen durven daar wel eens in de fout te gaan. Maar politici moeten rechters helemaal geen instructies geven in welbepaalde zaken. Dat geldt voor Lizin in echtscheidingsdossiers, dat geldt des te meer voor een eerste minister in een zaak waarin hij politiek rechtstreeks betrokken is.

De feiten van de laatste dagen verontrusten me mateloos. De echte CVP-staat is blijkbaar terug: politici die zich dermate onontbeerlijk vinden dat ze zich menen alles te kunnen permitteren, ook rechters onder druk zetten om te doen wat zij vinden dat er moet gebeuren. Waar is het respect voor de individuele mening van mensen? Waar is het respect voor de scheiding der machten? Waar is überhaupt het respect voor de toch niet makkelijke taak van rechters die een beslissing moeten nemen die ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen kan hebben?

Het schouwspel van de laatste dagen is pijnlijk, bijzonder pijnlijk. Goed bestuur? Wie gelooft die mensen nog? Waar is de beloofde breuk met paars?? Tijd voor verandering zou ik zeggen.