Geert Lambert


Elke mens heeft rechten (update)
maart 15, 2008, 3:55 pm
Filed under: Burgerrechten, Senaat | Tags: ,

Every human has rights

Begin dit jaar schreef ik op deze blog dat een medewerker van de Amerikaanse ambassade mij vertelde dat verschillende Europese regeringen geweigerd hebben om mensen die onterecht gevangen gehouden worden in Guantanamo op te nemen. De overdracht van gevangenen moest wel gebeuren onder Amerikaanse voorwaarden. Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, dan ook gevraagd wat daarvan aan is.

Zijn antwoord werd onlangs gepubliceerd:
“Ik kan u bevestigen dat de Belgische overheden door de Verenigde Staten hierover werden benaderd. Gelet op het feit dat de regering zich toen in lopende zaken bevond, waren de Belgische overheden niet in staat om een positief gevolg te geven aan deze Amerikaanse vraag.”

Op mijn vraag welke de Amerikaanse voorwaarden voor het overbrengen van gevangenen naar Europa waren, kwam geen antwoord. Ik zal die vraag dus nogmaals indienen. Ik zou ook graag weten of het ging om gevangenen waarvan geweten is dat ze onschuldig vastzitten en hoe de regering vandaag zou reageren op een gelijkaardige vraag.

Wordt vervolgd…

Advertenties


Elke mens heeft rechten
januari 11, 2008, 6:03 pm
Filed under: Buitenland, Burgerrechten | Tags: ,

Every Human Has Rights

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt dit jaar 60.

De vorige 60 jaar werd regeringen gevraagd de Verklaring te ondertekenen. Nu kan je dat zelf doen op everyhumanhasrights.org. De initiatiefnemers hopen in 2008 een miljard handtekeningen te verzamelen van burgers overal ter wereld.

Nog een leuke verjaardag: vandaag is het exact 6 jaar geleden dat de eerste terreurverdachten werden overgebracht naar hun cel op Guantanamo.

Om te herinneren aan deze schande voerde Amnesty International in verschillende landen protestacties. In Brussel deed ik hier aan mee. Samen met enkele collega’s werd ik ontvangen door een medewerker van de Amerikaanse ambassade. Best een vriendelijke man, die ons echter niets meer dan een verkoopspraatje verkocht. Want verder dan dat sommige verdachten klaarstaan voor vervolging en dat er anderen inderdaad onschuldig vastzitten, maar dat men de modaliteiten voor hun vrijlating nog niet kent, geraakt men bij de VS blijkbaar niet.

Geen sprake van schadevergoeding, geen sprake van onmiddellijke vrijlating, zelfs geen sprake van het teruggeven van vrijheden in afwachting van de modaliteiten. Maar wel met een verwijtend vingertje naar Europa wijzen omdat wij niet direct bereid zijn die onschuldige gevangenen op te nemen… onder condities die de VS ons opleggen. Tot zover het “Land of the Free”.

activistenBoodschap