Geert Lambert


Een hoofddoekenverbod is soms een grotere struikelblok voor de emancipatie dan een hoofddoek
juni 25, 2009, 10:53 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags: ,

Voor de zoveelste keer in enkele jaren duikt het hoofddoekendebat terug op. Nadat steden het dragen van een hoofddoek verboden aan hun personeel, zijn het nu weer scholen die hun leerlingen verbieden om een hoofddoek te dragen. Eerlijk waar: ik begrijp die discussie niet. Waar ik zelf niet-gelovig ben, respecteer ik ieders mening. Geloof is iets privaats, iets waar niemand, geen overheid, geen buurman, geen werkgever zich moet mee moeien. Natuurlijk mag het een normaal functioneren niet in de weg staan. De werkuren zijn de werkuren en die respecteer je omdat het de collega’s anders in gevaar brengt. En wie een uniform moet dragen, ja die draagt dat dan. Maar laat mensen toch voor de rest vrij. Vrij in hun vestimentaire keuze, vrij in het dragen van een juweel of een symbool, vrij in het dragen van een hoofddoek of niet.

Moeten we blind zijn voor religieuze excessen? Neen, dat moeten we zeker niet. Net daarom denk ik dat het ook bij ons tijd wordt om een debat te voeren over het al dan niet toelaten van een boerka. Kledij die je onherkenbaar maakt, waarbij je je als het ware afsluit van de samenleving hoort niet thuis in die open samenleving waar ik voorstander van ben. Maar een boerka en een hoofddoek op één hoopje gooien, is echt wel kort door de bocht.

Neen, ik ben geen promotor van zo’n hoofddoek. Als niet-gelovige versta ik het niet altijd. Maar waarom zou ik er een probleem mee hebben? Vandaag merk ik echter dat het probleem veel groter aan het worden is. Een imam die gaat oproepen om enkel nog thuisonderwijs te geven bijvoorbeeld. Is het dat wat we willen? Ik in geen geval! Als het al zo is dat sommige meisjes een hoofddoek moeten dragen van thuis of van hun vriend, dan is het feit dat ze vanaf nu ook nog eens van school zullen worden gehouden stukken erger. Ik ben een hevig pleitbezorger van een geëmancipeerde maatschappij, een samenleving van bewuste mensen – mannen en vrouwen – die eigen keuzes kunnen maken. Het betekent dat men die keuzes moet kunnen inschatten, dat men moet weten wat gevolgen zijn van dingen die je wil beslissen. Wie beter dan een goed onderwijs kan mensen tot zelfbewuste individuen opvoeden? Ook bij de autochtone Vlamingen is de echte emancipatie pas op gang gekomen wanneer we toelieten dat vrouwen aan universiteiten en hogescholen konden studeren. Waarom – ‘in godsnaam’ – nemen we dan zo’n stomme beslissingen? Ze duwen jonge vrouwen weg van het onderwijs. En meteen gaan een pak jonge meisjes die al lang beslist hadden geen hoofddoek meer te dragen vanuit een geëngageerd protest terug naar die hoofddoek grijpen.

Advertenties


Geen plastrons meer in het parlement!
januari 29, 2008, 5:02 pm
Filed under: links-liberalisme | Tags: , , ,

Claus ontdoet zich van stropdasClaus gooit stropdas weg

Wordt het niet eens dringend tijd om een “plastronverbod” in het leven te roepen? Het is eens wat anders dan die eeuwige discussie over de hoofddoek. Vorige week konden we lezen hoe Etienne Schouppe, de chef van de Vlaamse christen-democratie, van oordeel is dat we opnieuw een das moeten dragen. Decennia na Willy Kuijpers moet de klok teruggedraaid worden: geen pullovers meer, maar “col en plastron”, al dan niet vergezeld van een gedateerd jasje met blinkende knoopjes aan de manchetten. Opnieuw een uniform voor de politici.

Als we dan toch bezig zijn: waarom niet voor iedereen opnieuw een uniform invoeren? Het is hét moment: in het teken van de Olympische spelen in China kunnen we – uit respect – allemaal Mao-pakjes dragen. Want net zoals we ons van de mensenrechten in China niets moeten aantrekken, zijn we goed bezig om ook hier in ons eigen Vlaanderen langzaamaan de rechten en vrijheden terug te draaien. Want is het in godsnaam (hoe toepasselijk) geen recht meer misschien om je te kleden zoals je wil? Zullen we terug de jeans verbieden op school (ik word duidelijk oud, want de jeans is bijna verdwenen 😉 ) en de das terug invoeren op elke werkplek? De hoofddoek moet er in alle geval al aan geloven, want dat is teveel een uiting van partijdigheid en we moeten blijkbaar allemaal neutraal zijn.

Wel Vlaanderen: ik bedank daarvoor. Laat er geen twijfel bestaan dat ik walg van iemand die zijn vrouw of dochter verplicht om een hoofddoek te dragen. Dat kan echt niet en ik wil me dus niet naïef tolerant opstellen. Maar onmiddellijk in het andere uiterste vervallen en elke persoonlijke wens onderdrukken, kan bij mij helemaal niet. Ik ben een links-liberaal, ik wil respect voor mijn vrijheid en breng dat ook op voor anderen. Ik ben niet gelovig en denk daar zelfs goeie argumenten voor te hebben, maar respecteer eenieder die wel steun en vertrouwen vindt in zijn of haar geloof. Ik wil geen sexeloze, neutrale samenleving die dof en kil is, maar een samenleving waarin men het actief pluralisme aanwakkert. Een samenleving waar plaats is voor de niet-gelovige naast het klooster, plaats voor de Palestijn naast de Israëliet, plaats voor zwart naast wit, plaats voor man/vrouw naast vrouw/man.

Want is dat niet de uitdaging van vandaag? Moeten we er niet voor zorgen dat mensen zich terug goed in hun vel kunnen voelen? En hoe doe je dat beter door er net voor te zorgen dat je hen duidelijk maakt dat hun eigen levenspatroon gerespecteerd zal worden, door te garanderen dat ze de kans zullen krijgen om hun ambities, verlangens en wensen te realiseren en te uiten? Ik kan best begrijpen dat mensen bang zijn van wat ze niet kennen. Door dat wat ze niet kennen te onderdrukken, neem je echter geen angst weg. Je wakkert er alleen de idee mee aan dat ook jij straks onderdrukt kunt worden als je niet tot de mainstream behoort. En net dat is nu overal het geval: allemaal behoren we wel ergens tot een minderheid omdat we oud zijn, of net jong, omdat we een handicap hebben of net superbegaafd, omdat we te dik zijn of aan anorexia lijden, omdat we… Als we omwille van de “neutraliteit” elke verscheidenheid gaan onderdrukken, zijn we dus bijzonder slecht bezig.

Akkoord, Etienne, om die plastron nog te gaan verbieden?