Geert Lambert


België moet vechten voor vrede

ICAN

In de kerstperiode wordt traditioneel gemijmerd over vrede op aarde. Maar die komt niet vanzelf tot stand. Ze moet bevorderd worden door vertrouwenwekkende maatregelen, onderhandelingen en internationale afspraken. Momenteel staan verschillende ontwapeningsinitiatieven op stapel. België moet daarbij een voortrekkersrol spelen. Lees verder