Geert Lambert


Bomspotting in Kleine Brogel
april 3, 2010, 7:58 pm
Filed under: defensie | Tags:

Hier vindt u een fragment uit het VTM-nieuws over Bomspotting in Kleine Brogel.

Advertenties


Persbericht: Leterme overlegt over terugtrekking Amerikaanse kernwapens uit België
oktober 29, 2009, 6:12 pm
Filed under: Buitenland, defensie, Persbericht | Tags: ,

Minister van Buitenlandse Zaken Leterme zal in de komende dagen gesprekken voeren met zijn Duitse collega over de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa. Dat antwoordde hij op een vraag van Geert Lambert in de senaat. Lambert hoopt dat België samen met Duitsland een voortrekkersrol opneemt binnen de NAVO.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle kondigde bij de start van de nieuwe Duitse regering aan om met de VS te gaan praten over een terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens op Duitse bodem. Ook de Amerikaanse president Obama verklaarde al dat het tijd wordt om echt te gaan werken aan een kernwapenvrije wereld, en dat hij daar zelf ook stappen in wil zetten.

Geert Lambert vroeg minister Leterme of hij al overleg gepleegd had met zijn Duitse collega en of hij ook van plan is om de VS te vragen om de kernwapens terug te trekken uit België.

Leterme antwoordde dat hij morgen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux en Duitsland ontmoet, en dat minister Westerwelle dinsdag naar Brussel komt om de hele politieke agenda tussen België en Duitsland door te nemen. Leterme wil tijdens deze ontmoetingen onder meer de nucleaire ontwapening bespreken.

Leterme beklemtoonde dat ook België voorstander is van een kernwapenvrije wereld en dat de verwijdering van tactische kernwapens uit Europa daarbij een cruciale stap is. Hij wil werken aan een resultaatgerichte aanpak binnen het kader van de NAVO. Zo wil hij tijdens de NAVO-ministerraad in december het thema aansnijden.

Lambert reageert verheugd dat de Belgische regering zich bereid toont om op de kar te springen die president Obama en de Duitse minister Westerwelle in gang hebben getrokken: “In het verleden bleef België steevast aan de zijlijn staan als het over nucleaire ontwapening in Europa ging. Ik hoop dat de Belgische regering nu klaar is om samen met Duitsland een voortrekkersrol te spelen in dit dossier.”Naar een kernwapenvrij Europa?
december 9, 2008, 5:38 pm
Filed under: defensie, EU | Tags:

bomspotting-geertMidden de jaren ’80 trokken grote betogingen door de straten van Brussel, Parijs, Madrid en zowat alle Europese hoofdsteden. Met een massabeweging, in Vlaanderen gekanaliseerd door VAKA, kwam men op tegen de geplande plaatsing van de kruisraketten. Het was het hoogtepunt van de koude oorlog en extra bewapening werd het credo van de Navo-hardliners. Het is in die periode dat ik mijn politiek engagement opnam. De woede van een tiener tegen politici die geen oor hadden naar de meer dan 400.000 mensen die op straat kwamen, deed me besluiten dan maar zelf aan politiek te doen. Best naïef zou je kunnen zeggen, maar het heeft me er nooit van weerhouden om actie te blijven voeren voor een kernvrije wereld. Een bronchitis nadat de politie ons uren op een wei vasthield of het verlies van mijn schoenen in de modder rond het Navo-hoofdkartier in Brussel, ik nam het er graag bij.

Gisteren presenteerden tientallen prominenten hun plan voor een kernwapenvrije wereld en de dag voordien lanceerde president Sarkozy een Europees plan om de kernontwapening nieuw leven in te blazen. Het duurde blijkbaar meer dan 20 jaar om een deel van het establishment ervan te overtuigen dat dergelijke massavernietigingswapens helemaal geen plaats meer hebben in onze veiligheidsstrategie. Vandaag beheerst de aanpak van het terrorisme en de piraterij rond de kust van Somalië de agenda van de Navo. En dat we geen van beide defensie-prioriteiten met kernwapens gaan oplossen, zal iedereen wel duidelijk zijn.

En toch blijven sommigen twijfelen. Zo gaf onze minister van defensie De Crem toe dat België kernwapens stockeert, maar blijkbaar heeft hij geen plannen om die wapens effectief uit ons land weg te halen. Groot-Brittannië liet enkele maanden geleden weten dat wel van plan te zijn. En als we Sarkozy dus mogen geloven, wordt dit de optie van de hele Europese Unie. Lees verderPersbericht: VlaamsProgressieven vraagt ontmanteling nucleaire capaciteit Kleine Brogel
juni 20, 2008, 3:22 pm
Filed under: defensie, Persbericht | Tags: , ,

Naar aanleiding van de alarmerende interne audit van de Amerikaanse luchtmacht vraagt VlaamsProgressieven de regering-Leterme om dringend maatregelen te nemen om het Amerikaanse kernwapenarsenaal in België afdoende te beveiligen. Tegelijk moeten de voorbereidingen worden gestart om de kernkoppen definitief van het Belgische grondgebied te verwijderen. De verouderde wapens hebben vandaag geen enkel nut voor de veiligheid van het Europese continent, maar vormen integendeel een aanzienlijk veiligheidsrisico. Lees verderCeci n’est pas une base nucléaire
januari 24, 2008, 5:36 pm
Filed under: defensie | Tags: , , ,


Misschien moet ik op mijn blog een afzonderlijke rubriek installeren over “onze jongen in Afghanistan” Pieter De Crem. Hij blijft me voorwaar verrassen. Eergisteren kondigde hij aan dat hij de 90mm-kanonnen gelukkig niet zal kopen. Eerlijk waar, ik steun die beslissing ten volle, hoewel ze waarschijnlijk wel zware financiële repercussies zal hebben. Een bestelling annuleer je immers niet zomaar. Maar gelukkig schrikt De Crem er niet voor terug om nutteloze beslissingen (oud-kamerlid Walter Muls had dit in de vorige legislatuur al duidelijk aangetoond) geen gevolg te laten kennen. Het betekent tezelfdertijd dat het aankoopbudget van Defensie minder zal zijn, ook dat juich ik eerlijk gezegd alleen maar toe. Hopelijk zal men niet vlug-vlug het één en ander pogen te compenseren door aan dezelfde firma dan maar voor een gelijkaardig bedrag bestellingen van andere nutteloze zaken te plaatsen. Dat zou echt van de pot gerukt zijn: enerzijds je voorganger (terecht) op de vingers tikken om vervolgens – weliswaar met andere wapens – hetzelfde bedrijf toch nog zijn pleziertjes te gunnen.

En gisteren verraste Pieter me voor de tweede maal. Het was duidelijk: ja, ik bevestig dat er hier kernwapens liggen in Kleine Brogel. Duidelijker kon het niet, maar toch was de minister verkeerd begrepen en luidde het dat België enkel meedoet aan de nucleaire strategie van de NAVO. Hallo! Alsof we dat nog niet wisten. Wilfried Martens en de onlangs overleden Frank Swaelen hadden al lang erkend dat ze de wapens naar België hadden laten overkomen. Daar was nooit een geheim van gemaakt, alleen wisten we niet precies waar. En zij die het wisten, mochten er niets over zeggen. Nu is het duidelijk waar ze (of minstens een deel ervan) liggen. Maar de vermeende openheid van De Crem bleek alras een simpele verspreking te zijn. Nog zo’n versprekingen, zou ik zeggen .

Maar eigenlijk zou ik vooral blij zijn als we nu eindelijk eens een open debat kunnen houden over de toekomst van de NAVO. Ooit opgericht als een bondgenootschap om ons te beschermen tijdens de koude oorlog, hebben we het nooit aangedurfd om de NAVO bij het einde van die oorlog op te doeken. Dat was voor hen onmiddellijk het signaal om een nieuwe invulling te geven aan hun taak, en die was vlug gevonden: via de NAVO zou de VS eindelijk doen wat ze al decennia wil: het volledige defensiebeleid bepalen van de Europese “bondgenoten”. En zo komt het dat we langzaamaan aan het afglijden zijn in een nieuwe wapenspiraal waar de NAVO de dirigent van is. Herinner je nog Reagan’s ruimteschilddroom? Wel, onze NAVO zou niets liever zien dat we dit met alle Europese landen volop ondersteunen. De VS zorgde er in alle geval al voor dat Tsjechië en Polen hun grondgebied ter beschikking stellen voor de nodige infrastructuur en/of raketten. En op de komende top in Boekarest dreigen de andere NAVO-lidstaten meegesleurd te worden in een verder verloop van dit ruimteschild (zie ook mijn blog van 27 december). Kostprijs: onbekend, maar torenhoog. Betaler: u en ik. Beslisser: enkele ministers die het parlement er liefst buiten houden.

De Crem opende via zijn verspreking een debat dat veel ruimer gaat dan de kernwapens zelf, hij opende een discussie over het nut van de NAVO en over de beslissingswijze van deze instelling. Nu maar hopen dat zijn directe rechtzetting niet betekent dat hij die discussie ook volledig wil sluiten, of – nog slechter – gewoon uit de weg wil gaan uit liefde voor het atlantisme.België moet vechten voor vrede

ICAN

In de kerstperiode wordt traditioneel gemijmerd over vrede op aarde. Maar die komt niet vanzelf tot stand. Ze moet bevorderd worden door vertrouwenwekkende maatregelen, onderhandelingen en internationale afspraken. Momenteel staan verschillende ontwapeningsinitiatieven op stapel. België moet daarbij een voortrekkersrol spelen. Lees verder