Geert Lambert


Communautaire campagne N-VA wegens groot succes verlengd
januari 12, 2010, 2:13 am
Filed under: staatshervorming | Tags: ,

Het hoge woord is er, twee jaarna de mislukte formatie in Hertoginnendal, eindelijk uit: de N-VA wil helemaal geen staatshervorming voor 2011. Voor wie die partij een beetje kent zou dat natuurlijk geen verrassing mogen zijn.

De Wever en de zijnen hebben sinds de oprichting van de partij (die ontstond nadat een deel van de VU niet wilde meewerken aan een staatshervorming) geen enkele inspanning gedaan om tot een grote hervorming te komen. Ook tijdens de parlementaire behandeling van het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde keurden de N-VA-senatoren samen met de meerderheid de vertragingsmanoevres goed. Geert Bourgeois nam zelfs vliegensvlug ontslag als Vlaams minister toen bleek dat de staatshervorming na het echec van Leterme zijn richting dreigde op te komen.

Waarom is die partij dan zo bang van de realisatie van haar verkiezingsbeloftes? Net omdat ze die beloftes bij de volgende kiescampagne willen recycleren. De enige kans op een voortzetting van het electorale succes is een volgende campagne die helemaal in het teken staat van het communautaire. En met een geslaagde staatshervorming is die kans verkeken. De N-VA past er dus voor om haar kip met de gouden eieren eigenhandig te slachten. Lees verderOpgelet! Leterme II in de maak
juli 16, 2008, 6:56 pm
Filed under: Kwakkelregering | Tags: , ,

“Au secours! Il pourrait encore revenir”, zo kopt vandaag La Dernière Heure. Men had er beter van gemaakt: ‘ze hebben al beslist om door te gaan, maar niemand mag het weten’. Waar Yves de Martelaar eigenlijk al lang beslist had om tot 2011 verder te regeren en dus bereid was alles toe te geven, wil hij alleen nog de schijn wat ophouden. De mensen bedriegen, dat mag blijkbaar. Alleen mag niemand het door hebben! Kiezersbedrog, het is een woord dat uitgevonden is voor tsjevenstreken.

En dat men eigenlijk verder wil gaan met deze kwakkelregering bleek vandaag ook nog maar eens in de Senaat. Een oneervol compromis om de strenge wapenwet af te zwakken, zou en moest gestemd geraken. Zelfs in volle crisis, zelfs als er geen echte regering is, moest iets dat eigenlijk enkel door PS en MR gewenst is op de meest onheuse manier door het parlement geraken. Bizar! Voor CD&V, die toch niet ongevoelig moet zijn voor PaxChristi-kritiek, zou de huidige crisis toch een mooi voorwendsel kunnen zijn om de afhandeling van deze wetswijziging even uit te stellen. Al was het maar omdat men dan nog wat kleingeld op zak zou houden om straks een ander compromisje te kopen. Als je op de vooravond staat van nieuwe regeringsonderhandelingen (en dat zou toch zo moeten zijn in de huidige crisis) kan het toch geen kwaad om wat pasmunt op zak te houden. Maar neen: geef maar vlug je “wapens” uit handen, denken ze blijkbaar bij CD&V.

Of hoe het in kleine zaken duidelijk wordt dat men eigenlijk al lang beslist heeft: nog even de mensen bedriegen en de indruk geven dat we het menen, maar we blijven gewoon lekker lang aan de macht. En als dat nu nog eens was om zaken te beslissen, maar neen, zelfs daar slagen ze niet in. Tsjetsjevië ten top.Arithmétique hollandaise
februari 27, 2008, 1:09 pm
Filed under: staatshervorming | Tags: ,

Bart I

“L’Histoire se répète”, het was één van de favoriete zinnetjes van mijn moeder bij het bekijken van TV-journaals. Had ze nog geleefd, ze zou het nogmaals zeggen bij het aanhoren van de uitleg waarom de nieuwe regering toch ook aan Vlaamse zijde een meerderheid heeft.

Even uitleggen: de Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 kamerleden, waarvan er 88 als Nederlandstalig geregistreerd staan. Dat is van belang als men bijzondere meerderheden moet behalen, want dan heb je minstens een meerderheid nodig in elke taalgroep. De huidige meerderheidspartijen beschikken aan Vlaamse zijde over 48 zitjes, tenminste voor zover de N-VA meegerekend wordt. Trek je hun volksvertegenwoordigers ervan af, strand je op 42 leden. Concreet betekent het dat de huidige nepregering niet eens de steun geniet van een meerderheid van de Vlaamse kamerleden. Dit is ongezien en compleet onaanvaardbaar. De Vlaamse politici van de meerderheid gaan hiermee volledig door de knieën door een regering te steunen die niet eens op de steun van 50% van de Vlamingen kan rekenen. Dat net het “Vlaams (sic) Kartel” deze situatie aanvaardt en zelfs creëerde, kan op het lijstje ‘kiezers bedriegen’ bijgeschreven worden.

Maar voor alles is een uitleg, dachten de Heren Schouppe en De Wever. Als we nu eens het volk wijsmaken dat er wél een meerderheid is: want de zes N-VA-kamerleden vinden blijkbaar van zichzelf dat je met hen compleet geen rekening moet houden. Ze zullen zich ook onthouden, dus zijn er – nog steeds volgens deze wijze heren – slechts 82 Vlaamse parlementsleden. En zo bekom je natuurlijk met slechts 42 Vlaamse volksvertegenwoordigers wel een meerderheid aan Vlaamse zijde, want de zes onthoudingen moet je niet meetellen. U leest het goed: de N-VA ging Vlaanderen niet laten ‘strikken’ maar ontneemt haar eigen kiezers wel dadelijk 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het is meer dan kiezersbedrog, het is kiezers bestelen.

Het doet me denken aan een periode uit onze vaderlandse geschiedenis waarin het er in onze contreien ook institutioneel spannend aan toeging. In het Verdrag van Chaumont beslisten de grote mogendheden om Napoleon verder te bevechten en om tussen Frankrijk en de Duitse bond een bufferstaat te installeren. Tijdens het Congres van Wenen voegden ze daarom de Zuidelijke Nederlanden bij de Verenigde Provinciën. Maar er bleken wel wat mankementen in de nieuwe grondwet te bestaan: zo kreeg het Zuiden met 3,4 miljoen inwoners maar evenveel vertegenwoordigers in de Tweede Kamer als het Noorden met een bevolking van 2 miljoen. En de bisschoppen in het Zuiden tekenden verzet aan tegen de afschaffing van het statuut van staatsgodsdienst voor het katholicisme. Die moeilijkheden zorgden ervoor dat slechts 527 van de 1604 zuidelijke notabelen de grondwet van dit Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wilden goedkeuren.
Maar Willem I was creatief en besliste om ook de afwezigen en zij die tegenstemden omwille van de godsdienst bij de voorstemmers te rekenen. Door deze “arithmétique hollandaise” werd zijn grondwet goedgekeurd en kon Willem in september 1815 in Brussel de eed op de grondwet afleggen.

CD&V en N-VA haalden dus hun mosterd bij Willem I en zijn fameuze “arithmétique hollandaise”. Bart De Wever is een historicus, ik ben maar een simpele jurist. Volgens mijn wiskunde heb je 45 stemmen nodig om een meerderheid te hebben van 88 stemmen, maar met Hollandse rekenkunde zorg je ervoor dat 42 ook al meer dan de helft is van 88… en dat je daarmee een meerderheid van de bevolking te kakken zet en laat verstrikken, moet je er maar bijnemen.
Je zult het me willen vergeven, maar ik hou nu al mijn hart vast voor die tweede fase.