Geert Lambert


Culturele rechten Koerden moeten overeind blijven
maart 5, 2010, 7:11 pm
Filed under: Burgerrechten, Persbericht | Tags:

“België moet erover waken dat de gerechtelijke instanties niet misbruikt worden in een culturele strijd vanwege Turkije tegen de Koerden”,  zo reageert Groen!-senator Geert Lambert n.a.v. de grootscheepse huiszoekingen in het Koerdische milieu in België.

Uiteraard mogen de gerechtelijke autoriteiten niet belemmerd worden in onderzoeken die ze nuttig of noodzakelijk achten. Elk gevaar voor terrorisme moet in de kiem gesmoord worden en ernstige aanwijzingen moeten vanzelfsprekend met de nodige aandacht onderzocht worden. Geert Lambert onderstreept ook in dit dossier dat hij geen enkel gewapend verzet wenst goed te praten.

Maar het is een feit dat er vanuit het buitenland al meermaals druk op België werd gezet om Koerden ook in hun culturele rechten te beperken. De continue aanvallen op ROJ-TV, die vanuit Denderleeuw via Denemarken uitzendingen verzorgt in de Koerdische taal, hebben dat aangetoond. Lees verder‘Toetredingsproces EU-Turkije: een stand van zaken’
september 9, 2008, 1:03 am
Filed under: Buitenland, Burgerrechten, EU | Tags:

Drie jaar geleden, op 3 oktober 2005, startte Turkije officieel de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. Brussel constateerde sindsdien dat er op economisch vlak wel vorderingen werden gemaakt maar dat het tempo van de hervormingen sinds 2005 sterk was afgenomen. Zo is er nog geen oplossing voor de Cypriotische kwestie, heeft het leger nog steeds een aanzienlijke invloed op het politieke leven, is het conflict tussen de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) en het leger het afgelopen jaar geëscaleerd en sporen de Europese Unie en verschillende mensenrechtenorganisaties Turkije aan om dringend werk te maken van de mensenrechtenschendingen tegen Koerden, vrouwen en religieuze minderheden. Ook binnen de EU zijn er echter landen zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk die Turkije liever niet als toekomstig lid van de EU zien.

Moet Turkije lid worden van de EU of is het idee van een geprivilegieerd partnerschap te verkiezen? Speelt religie een rol in het debat? Wat is de mening van de verschillende EU-landen en wat denkt de Turkse bevolking hierover? Specialisten terzake zullen op 2 oktober in Brussel op deze vragen een antwoord bieden en een bilan opmaken van drie jaar toetredingsonderhandelingen. Lees verderHet atlantisme dient de belangen van de VS
juni 17, 2008, 12:42 pm
Filed under: Buitenland, defensie, WEU | Tags: , , ,

Boeiend, dat is het minste wat ik kan zeggen na een vergadering met ‘officials’ van het US Department of State in Washington. Het was een vergadering in het kader van de WEU waar o.a. William Burns, tot voor kort ambassadeur in Moskou en nu de hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken, aanwezig was.

Boeiend, omdat men bereid was open te spreken. Niet dat ik akkoord kan gaan met een groot deel van wat ze vertelden, maar ze vertelden klaar en duidelijk hoe zij de belangen van de VS zagen. En alleen dat al zou ontluisterend moeten zijn voor diegenen die steeds pleiten voor het atlantisme: er werd constant gesproken over de belangen van de VS en de positie van de VS-politici tegenover deze politiek. Bekommernissen van de Europese zijde werden niet in rekening gebracht.

Zo werd op de vraag of het plaatsen van installaties in Tsjechië en Polen (voor een Amerikaans ruimteschild tegen de ‘schurkenstaten’) de relaties met Rusland niet kan vertroebelen, geantwoord dat men dat probeert te vermijden maar dat ‘Star Wars’ in het belang is van de VS. Dat de EU directe buur is van de Russen en hen nodig heeft voor haar gasbevoorrading, daar wordt blijkbaar geen rekening mee gehouden. Nochtans kent Burns de Russen bijzonder goed en weet hij piekfijn wat de gevoeligheden zijn die in Moskou spelen.

Even interessant was de ontmoeting met deputy assistant secretary Matthew Bryza, specialist inzake de Kaukasus, maar ook inzake Turkije. Ik vroeg hem hoe de VS tegenover de Koerdische kwestie staat. Zijn reactie was bijzonder interessant omdat hij de VS als grote vrienden van de Koerden beschouwde, met een verwijzing naar de politiek ten aanzien van de Koerden in Irak (die evenwel enkel mogen dromen van een statuut als regio, niet van autonomie).

Maar, zo gaf hij toe, de Amerikaans-Turkse vriendschap is bijzonder groot. Zo vond hij de positie van ROJ-TV in België en Denemarken onaanvaardbaar: Lees verder