Geert Lambert


Persbericht: Alleen kiezer kan einde maken aan CVP-staat
december 18, 2008, 7:55 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags: , ,

“De politieke crisis van de laatste uren is de meest wansmakelijke vertoning die ik in mijn politieke carrière al heb meegemaakt”, reageert Vl.Pro-voorzitter Geert Lambert. “Dat de Belgische politiek en het Belgische systeem ernstig ziek waren, weten we al enige tijd. Nu tast Leterme met zijn ‘goed bestuur’ ook de Belgische rechtsstaat aan.”

Eens te meer blijkt dat de grote partijen er niet voor terugdeinzen om de mensen die ze in allerlei functies positioneren – in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – als lijfeigenen te beschouwen. De macht is in hun handen één en ondeelbaar. De grote machtspartijen zijn op die manier niets minder dan een bedreiging voor de democratie.

Nadat de crisis rond Fortis is opgelost door een interimpremier, zijn er dringend nieuwe verkiezingen nodig. De bevolking moet de kans krijgen om haar mening te geven over de rampzalige passage van Leterme in de Wetstraat 16. Het moet duidelijk zijn dat de tijd van de machtspartijen die menen dat ze zich alles kunnen permitteren voorbij is. De CVP-staat moet met deze crisis eindelijk ten einde lopen.

Wie twijfelt aan het nut van ongebonden partijen is vandaag door Leterme van antwoord gediend. Het is geen toeval dat de klassieke partijen er alles aan doen om die kleine spelers, die het machtsspelletje weigeren mee te spelen, onschadelijk te maken door hen met handen en voeten te binden en door ondemocratische kiesdrempels. Die ongebonden partijen, die geen mannetjes hebben in alle geledingen van het publieke leven, zijn een garantie voor een eerlijke politiek zonder verborgen agenda’s.

Advertenties


Respect
december 18, 2008, 1:36 pm
Filed under: Burgerrechten, Kwakkelregering | Tags: , ,

Misschien een ideetje voor onder de kerstboom: een lijstje met alle gsm-nummers van alle rechters in het land. Kwestie van je in staat te stellen je zaak wat te beïnvloeden als je voor de rechtbank moet verschijnen. Graptje! Eigenlijk behoud ik het vertrouwen in onze justitie, alleen heb ik al lang geen vertrouwen in de grote partijen die rechters benoemen en ze dan halvelings als lijfeigenen beschouwen. Natuurlijk moet iemand de rechters en raadsheren aanstellen, maar houdt dat dan in dat ze niet meer onafhankelijk moeten opereren? Rechters hebben tot taak om de feiten te toetsen aan de wet. Ze moeten geen wetten schrijven. Sommigen durven daar wel eens in de fout te gaan. Maar politici moeten rechters helemaal geen instructies geven in welbepaalde zaken. Dat geldt voor Lizin in echtscheidingsdossiers, dat geldt des te meer voor een eerste minister in een zaak waarin hij politiek rechtstreeks betrokken is.

De feiten van de laatste dagen verontrusten me mateloos. De echte CVP-staat is blijkbaar terug: politici die zich dermate onontbeerlijk vinden dat ze zich menen alles te kunnen permitteren, ook rechters onder druk zetten om te doen wat zij vinden dat er moet gebeuren. Waar is het respect voor de individuele mening van mensen? Waar is het respect voor de scheiding der machten? Waar is überhaupt het respect voor de toch niet makkelijke taak van rechters die een beslissing moeten nemen die ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen kan hebben?

Het schouwspel van de laatste dagen is pijnlijk, bijzonder pijnlijk. Goed bestuur? Wie gelooft die mensen nog? Waar is de beloofde breuk met paars?? Tijd voor verandering zou ik zeggen.Persbericht: Leterme kan niet verder zonder meerderheid aan Vlaamse kant
september 21, 2008, 10:52 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

Sinds vandaag is er in de Kamer geen meerderheid meer aan Vlaamse kant. De comateuze regering Leterme I bis is daarmee virtueel dood. “Er kan geen sprake van zijn dat Leterme de zaak nu nog langer rekt”, vindt senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven). “Na een wansmakelijke vertoning van meer dan een jaar is het doek eindelijk gevallen.”

Lambert herinnert aan de uitspraken van Herman De Croo in de aanloop naar de verkiezingen van 2007. Toen De Croo voorstelde om verder te gaan met Paars, eventueel zelfs zonder meerderheid aan Vlaamse kant, reageerden CD&V en N-VA als door een bij gestoken. Als CD&V voor één keer consequent zou zijn, zou dat betekenen dat Leterme vanavond nog langsgaat bij de koning.

Had Leterme van in het begin woord gehouden, en dus niet in een regering gestapt zonder harde garanties op een staatshervorming, dan was het land een jaar wanbeleid gespaard gebleven. De regering die er nooit had mogen komen, blaast vandaag dus zijn laatste adem uit.Wil Leterme regeren zonder meerderheid?
augustus 3, 2008, 4:04 pm
Filed under: Kwakkelregering | Tags: ,

Als ik Bart De Wever mag geloven (en wie zou er nu nog twijfelen aan zijn ultimatums) is er geen regering meer. Of laten Vlaanderen en de CD&V nu plots toe dat Leterme I bis kan blijven voortregeren zonder meerderheid aan Vlaamse zijde?

Ooit verklaarden Leterme en De Wever unisono dat een regering zonder meerderheid aan Vlaamse zijde onaanvaardbaar was. Mijns inziens terecht. De beslissing van de N-VA om Leterme I bis niet langer te steunen, zorgt ervoor dat nog maximaal 42 van de 88 Vlaamse kamerleden de regeringsploeg steunen (en dan reken ik Michel Doomst nog erbij).

Waar Yves Leterme in juni 2007 de verkiezingen won met de duidelijke boodschap dat Vlaanderen zich niet langer mocht laten doen, regeert (of wat daarvoor moet doorgaan) hij vandaag rustig verder terwijl niet eens de helft van de Vlaamse kamerleden hem het vertrouwen geeft. Het moet van de tijd van Surlet de Chokier geleden zijn dat dit nog gebeurde. In volle vakantieperiode pleegt Leterme, bijgestaan door de Koninklijke bemiddelaars, een staatsgreep. Hoe kunnen we regeren tegen de meerderheid van de bevolking in anders noemen? En waarvoor? Toch niet omdat het land zo’n regering nodig heeft? De chaos van de laatste 14 maanden is ongezien. De huidige ploeg slaagde er niet in ook maar één nieuw wetsontwerp gestemd te krijgen.

In die korte periode verloor België zijn ‘golden share’ in Suez-GDF, klom de inflatie naar ongekende hoogtes, vieren we de begroting, werd een hongerstaking hét criterium tot regularisatie,… De politieke impasse maakt van de huidige generatie politici klonen van zij die er eind jaren ’70 – begin jaren ’80 voor zorgden dat u en ik tot op vandaag de fouten van het verleden afbetalen.

De beslissing van N-VA om de regering op te geven, leidt dus onvermijdelijk tot een nieuwe tocht van Leterme richting Laken. Enkel met een “arithmétique hollandaise” kan men nog stellen dat hij over een meerderheid beschikt. N-VA heeft het ons al eens eerder wijsgemaakt: bij de vertrouwensstemming voor de overgangsregering-Verhofstadt mocht geen rekening gehouden worden met hun onthoudingen. Het deed denken aan Willem I die in 1815 de afwezigen en diegenen die “om de verkeerde redenen” tegenstemden, toch als ja-stemmer noteerde om een meerderheid te halen voor zijn nieuwe grondwet. Het resulteerde later in de bekende leuze “Wij willen Willem weg…”

Dit opiniestukje verscheen in De Standaard van dit weekend.Zeg nou toch eindelijk eens wat je er echt over denkt, man!
juli 28, 2008, 3:09 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags: , ,

Gisteren eventjes ‘Tour 2008’ gezien. Karl Vannieuwkerke becommentarieerde met zijn gasten de laatste rit en de hele Tour de France. Ik ben geen grote wielerkenner, maar af en toe kan een mooie koers er wel in.

Eigenlijk keek ik voor Jan Mulder. In zijn onvolprezen stijl gaf hij er zijn visie als sportman over sporters. De tweede gesprekspartner was Yves Leterme. Voor het eerst in lange tijd hoorde ik hem effectief luisteren naar de vragen van een journalist. Hij deed zelfs oprechte pogingen om erop te antwoorden. Voor een keer geen uitvallen als “je ontgoochelt me als journalist” of “ja, dat zou u nu wel willen dat ik zeg hé, maar ik ben geen journalist”. Ik hoorde hem ook geen enkele keer zeggen dat het over goed bestuur ging.
En toch zat hij er niet ontspannen bij. Meer zelfs: hij begon opnieuw over keihard werken, werken naar een einddoel, gericht een strategie ontplooien. Even dacht ik dat het over zijn regering ging, maar al vlug bleek het gewoon over de koers te gaan en over de plannen die Silence-Lotto had om met Cadel Evans een hoofdvogel af te schieten. Leterme was vol bewondering voor het geleverde werk, zelfs al was het zonder succes (ik begin die man stilaan te begrijpen 😉 ).

Mulder vond er allemaal niets aan. Toen Yves bleef volhouden, werd eindelijk op televisie nog eens iets gezegd dat al veel eerder aan Leterme moest gezegd worden: Mulder tegen Leterme, Jan tegen Yves: “Maar je bent niet aan het formeren, man, zeg nou toch eindelijk eens wat je er echt over denkt”.
Ik weet dat het een voetbalterm is, maar “het werd stil aan de overkant”.Valt regering over asiel en regularisatie?
juli 25, 2008, 10:10 pm
Filed under: Burgerrechten | Tags: , , , ,

Eigenlijk vraag ik me af of er wel nog één lettertje van het regeerakkoord bewaarheid zal worden. Het was nochtans de paasperiode en de verrijzenis was nabij. Niet dat ik hoog opliep met het regeerakkoord, maar over asiel en migratie had men nochtans plannen. Men zou regularisatiecriteria maken en daarbij zou de “lokale verankering” een grote rol spelen. En men was zinnens om ook economische migratie toe te laten. Deze regering telt zelfs voor het eerst een volle minister voor Asiel en Migratie. Minister Turtelboom heeft geen benijdenswaardige job: voor de enen zul je altijd te streng zijn en voor de anderen altijd te laks. En geen enkele beleidsman/vrouw wordt graag met hongerstakers geconfronteerd.

Maar we zijn nu ruim vier maanden verder en wat is het resultaat? Niets, nada, nothing, helemaal niets. Geen criteria, geen economische migratie, zelfs geen zicht op een effectieve beleidsvisie over hoe men deze problematiek zal aanpakken. Je zou zowaar gaan denken dat Bart De Wever er zich weer mee heeft bemoeid.

Eigenlijk versta ik het niet meer: had men al niet tijdens de vorige vakantie lang en uitgebreid gediscussieerd over asiel en migratie? Ik herinner me nog nieuwsbeelden waarbij gezegd werd dat Joëlle Milquet weer moeilijk deed over een bijna-akkoord. En ’s anderendaags bleek alles opgelost, zij het dat er wel nog een punt en komma moest uitgetekend worden. Lees verderGeen tranen om Leterme
juli 15, 2008, 9:46 pm
Filed under: Kwakkelregering, staatshervorming | Tags: ,

Na meer dan een vol jaar politieke crisis zijn we terug naar af en kan alles van voor af aan beginnen. Heeft Leterme het been stijf gehouden? Laat ons toch stoppen met onszelf te bedriegen: Leterme was tot veel bereid om in de 16 te blijven. Niks dus been stijfgehouden, wel veel stijfkop uitgehangen. Meer dan 56 weken werd er niet onderhandeld. Er werd wel gepraat, en tot vervelens toe gezegd wat de verschillende partijen ervan dachten of moesten denken. Onderhandelen is zoeken naar oplossingen. Heeft men dat nu werkelijk gedaan? Neen, men zocht naar agenda’s, naar vertragingsmanoeuvres, naar ‘hoe bedriegen we onze kiezer zonder dat hij of zij het doorheeft’.

Akkoord dat de marges van Yves Leterme klein waren, maar met 800.000 stemmen moet je ook je kiezers kunnen overtuigen van de stappen die gezet moeten worden. Nooit heeft hij daar enige poging toe ondernomen. Jammer, maar Leterme bleef gecrispeerd journalisten beledigen, vragen ontwijken en zijn mantra’s herhalen. Keihard werken is best een deugd, maar het staat niet gelijk met goed bestuur.

De crisis had nooit zo lang mogen duren. Ofwel was er een bereidheid om te praten, ofwel was die er niet. Eén en ander had na 3 à 4 maanden duidelijk moeten zijn. Lees verder