Geert Lambert


Persbericht: Geert Lambert wil betere samenwerking tussen parket en belastinginspectie
september 9, 2008, 1:02 pm
Filed under: Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) vraagt dat de regering eindelijk werk maakt van een betere samenwerking tussen Parket en Belastingdiensten. Door het Charter van de Belastingplichtige mogen belastingambtenaren immers niet meewerken aan een gerechtelijk onderzoek rond belastingfraude.

Het Brusselse parket is een onderzoek gestart naar Belgen die via een rekening in Liechtenstein aan belastingfraude deden. De BBI kreeg daarover informatie van de Duitse belastinginspectie, maar mocht die informatie niet doorgeven aan het parket. Het parket kreeg pas lucht van de zaak na parlementaire vragen van Geert Lambert aan minister Reynders. Daarop besliste het parket om de bevoegde belastingsambtenaren te verhoren als getuige.

Het hoeft geen betoog dat die manier van werken niet optimaal is. Door het Charter van de Belastingplichtige belandt veel nuttige informatie niet of te laat bij het gerecht. Sinds de jaren ’90 vatten verschillende regeringen al het plan op om de samenwerking tussen gerecht en belastinginspectie beter te laten verlopen, maar tot op heden is de situatie nog niet verbeterd. Geert Lambert vraagt minister Reynders en staatssecretaris Devlies dan ook om eindelijk werk te maken van een wijziging van het Charter van de Belastingplichtige, zonder evenwel de geldigheid van de bewijslast in fraudezaken in gevaar te brengen.

Advertenties


Persbericht: Belgen betrokken bij fraude Liechtenstein
juli 4, 2008, 8:22 am
Filed under: Persbericht | Tags:

Er zijn wel degelijk Belgen betrokken bij de Liechtensteinse fraudezaak. Dat antwoordde minister van Financiën Didier Reynders op een parlementaire vraag van senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven). De BBI onderzoekt nu welke Belgische belastingplichtigen binnenkort een extra aanslag mogen verwachten.

Het schandaal brak in februari uit nadat de Duitse fiscus een cd-rom in handen kreeg met de namen van klanten van de Liechtensteinse bank LGT. Daar konden onbekende of niet aan personen gelinkte stichtingen een rekening openen. Zo slaagde men erin de Europese belastingsystemen, die op elkaar zijn afgestemd dankzij de Europese Spaarrichtlijn, te ontwijken via constructies in de stadstaat. Onder meer de topman van de Deutsche Post maakte gebruik van het systeem en moest ontslag nemen nadat bleek dat hij naar schatting een miljoen euro naar een Liechtensteinse stichting had weggesluisd. Lees verder