Geert Lambert


Het discours van Dedecker is volledig achterhaald
mei 25, 2010, 2:26 pm
Filed under: Persbericht | Tags: , ,

“Jean-Marie Dedecker blijft ter plaatse trappelen met een compleet achterhaald discours”, reageert Geert Lambert (Groen!) op de publicatie van het boek ‘De aarde warmt op en de geesten verhitten’. Hij doet aan desinformatie door allerhande clichés op een hoopje te gooien in de hoop dat er iets van blijft plakken bij de kiezer.

Eén van de tekenen dat Dedecker vastgeroest is in zijn discours van 2007 is dat hij nog steeds vraagtekens plaatst bij de opwarming van de aarde. De meeste van zijn collega-klimaatsceptici hebben al toegegeven dat de aarde inderdaad opwarmt én dat de mens er een aandeel in heeft. Doen alsof er in de wetenschappelijke wereld een tweestrijd woedt over de klimaatopwarming is pure desinformatie: er is een nooitgeziene wetenschappelijke consensus die nog slechts door enkelingen aangevochten wordt. Die enkelingen krijgen uiteraard veel aandacht en steun van de petroleumlobby, maar voeren in wezen een achterhoedegevecht. Dedecker is echter blind voor wetenschappelijk onderbouwde argumenten als ze niet in zijn ideologische plaatje passen. En dat ideologische plaatje begint stilaan erg grijsgedraaid te klinken.

Zo klinkt ook zijn pleidooi voor de auto erg 2007. Het is waanzinnig om in een land dat niet alleen in de Wetstraat maar ook op de snelweg stilstaat, te pleiten voor nog meer ruimte voor de auto. “Je hoeft geen genie te zijn om in te zien dat we het in de toekomst met minder auto’s zullen gaan doen, en niet met meer”, stelt Lambert. Hij wijst op een onlangs verschenen boek dat wél zijn geld waard is: ‘De file voorbij, afscheid van het automobilisme’, waarin mobiliteitsfilosoof Kris Peeters stelt dat het opofferen van steeds meer middelen aan koning auto onhoudbaar is. Zo moet zeventig procent van de stedelijke oppervlakte opgeofferd worden aan wegen om de verkeersstroom enigszins in beweging te houden. Steden die in het verleden onder massaal protest experimenteerden met rekeningrijden (Stockholm, Londen) plukken nu de vruchten: het aantal auto’s daalde, de lucht werd schoner, de ongevallen namen af, de levenskwaliteit nam toe, en de middenstand floreerde.

Peeters ontkracht ook de mythe van de auto als melkkoe: het autoverkeer is integendeel een zwaar gesubsidieerde vorm van vervoer. Hij berekende dat  de overheid elke automobilist zo’n 3000 euro per jaar toestopt, rekening houdend met infrastructuur, milieu-, ziekte- en ongevallenkosten. Na aftrek van accijns- en belastinginkomsten.

Dedeckers zienswijze alsof er in ons land twee groepen zouden zijn (de automobilisten en de anderen) slaat ook nergens op. “Automobilisten zijn dezelfde mensen als de voetgangers, fietsers en openbaarvervoergebruikers. Het heeft dus geen zin om die tegen mekaar op te zetten”, argumenteert Lambert. “ Het heeft wel zin om mensen correcte informatie te geven over mobiliteit, zodat ze slimme en doordachte keuzes kunnen maken. Op Dedecker hoeven we daarvoor alleszins niet te rekenen.”

“Ik steek Jean-Marie Dedecker ’s ochtends vaak voorbij tussen Oostende en Brussel”, grapt Lambert nog. “Alleen zit ik dan op de trein en hij in de file.”

Advertenties