Geert Lambert


Persbericht: Leterme overlegt over terugtrekking Amerikaanse kernwapens uit België
oktober 29, 2009, 6:12 pm
Filed under: Buitenland, defensie, Persbericht | Tags: ,

Minister van Buitenlandse Zaken Leterme zal in de komende dagen gesprekken voeren met zijn Duitse collega over de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa. Dat antwoordde hij op een vraag van Geert Lambert in de senaat. Lambert hoopt dat België samen met Duitsland een voortrekkersrol opneemt binnen de NAVO.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle kondigde bij de start van de nieuwe Duitse regering aan om met de VS te gaan praten over een terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens op Duitse bodem. Ook de Amerikaanse president Obama verklaarde al dat het tijd wordt om echt te gaan werken aan een kernwapenvrije wereld, en dat hij daar zelf ook stappen in wil zetten.

Geert Lambert vroeg minister Leterme of hij al overleg gepleegd had met zijn Duitse collega en of hij ook van plan is om de VS te vragen om de kernwapens terug te trekken uit België.

Leterme antwoordde dat hij morgen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux en Duitsland ontmoet, en dat minister Westerwelle dinsdag naar Brussel komt om de hele politieke agenda tussen België en Duitsland door te nemen. Leterme wil tijdens deze ontmoetingen onder meer de nucleaire ontwapening bespreken.

Leterme beklemtoonde dat ook België voorstander is van een kernwapenvrije wereld en dat de verwijdering van tactische kernwapens uit Europa daarbij een cruciale stap is. Hij wil werken aan een resultaatgerichte aanpak binnen het kader van de NAVO. Zo wil hij tijdens de NAVO-ministerraad in december het thema aansnijden.

Lambert reageert verheugd dat de Belgische regering zich bereid toont om op de kar te springen die president Obama en de Duitse minister Westerwelle in gang hebben getrokken: “In het verleden bleef België steevast aan de zijlijn staan als het over nucleaire ontwapening in Europa ging. Ik hoop dat de Belgische regering nu klaar is om samen met Duitsland een voortrekkersrol te spelen in dit dossier.”

Advertenties


Bomspotting eist debat over toekomst NAVO
maart 22, 2008, 5:51 pm
Filed under: Buitenland, defensie | Tags: , , ,

Bomspotting
Vandaag werd aan het hoofdkwartier van de NAVO een bomspottingactie gehouden, een initiatief van Vredesactie. De actie vond plaats onder de naam NATO GAME OVER. Spirit en Jong spirit steunden samen de actie. Voor spirit waren o.a. senator Geert Lambert en Vlaams parlementslid Jan Roegiers aanwezig.

Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak, werden er donderdag wereldwijd anti-oorlogsmanifestaties gehouden. De oorlogen die momenteel woeden in Irak en Afghanistan worden mede mogelijk gemaakt door de NAVO. NAVO-troepen vechten in samenwerking met de VS in Afghanistan onder het motto ‘oorlog tegen het terrorisme’. Geheime akkoorden maken van Belgïe een logistieke draaischijf van het VS-leger.

Begin april starten de NAVO-leden met de bespreking van een nieuw strategisch concept. Het concept moet het basisdocument vormen dat de krijtlijnen uittekent van de militaire strategie voor de volgende tien jaar, inclusief de kernwapenpolitiek. Mogelijk wordt beslist de NAVO-kernwapens te richten naar het Midden-Oosten en de zogenaamde ‘schurkenstaten’. Spirit pleit er daarentegen voor dat de NAVO haar nucleaire strategie schrapt.

Spirit eist dat de NAVO niet meer deelneemt aan de internationale kernwapenpolitiek die de internationale gemoederen hoog doet oplaaien en die bovendien het welzijn van miljoenen wereldburgers op het spel zet.Ceci n’est pas une base nucléaire
januari 24, 2008, 5:36 pm
Filed under: defensie | Tags: , , ,


Misschien moet ik op mijn blog een afzonderlijke rubriek installeren over “onze jongen in Afghanistan” Pieter De Crem. Hij blijft me voorwaar verrassen. Eergisteren kondigde hij aan dat hij de 90mm-kanonnen gelukkig niet zal kopen. Eerlijk waar, ik steun die beslissing ten volle, hoewel ze waarschijnlijk wel zware financiële repercussies zal hebben. Een bestelling annuleer je immers niet zomaar. Maar gelukkig schrikt De Crem er niet voor terug om nutteloze beslissingen (oud-kamerlid Walter Muls had dit in de vorige legislatuur al duidelijk aangetoond) geen gevolg te laten kennen. Het betekent tezelfdertijd dat het aankoopbudget van Defensie minder zal zijn, ook dat juich ik eerlijk gezegd alleen maar toe. Hopelijk zal men niet vlug-vlug het één en ander pogen te compenseren door aan dezelfde firma dan maar voor een gelijkaardig bedrag bestellingen van andere nutteloze zaken te plaatsen. Dat zou echt van de pot gerukt zijn: enerzijds je voorganger (terecht) op de vingers tikken om vervolgens – weliswaar met andere wapens – hetzelfde bedrijf toch nog zijn pleziertjes te gunnen.

En gisteren verraste Pieter me voor de tweede maal. Het was duidelijk: ja, ik bevestig dat er hier kernwapens liggen in Kleine Brogel. Duidelijker kon het niet, maar toch was de minister verkeerd begrepen en luidde het dat België enkel meedoet aan de nucleaire strategie van de NAVO. Hallo! Alsof we dat nog niet wisten. Wilfried Martens en de onlangs overleden Frank Swaelen hadden al lang erkend dat ze de wapens naar België hadden laten overkomen. Daar was nooit een geheim van gemaakt, alleen wisten we niet precies waar. En zij die het wisten, mochten er niets over zeggen. Nu is het duidelijk waar ze (of minstens een deel ervan) liggen. Maar de vermeende openheid van De Crem bleek alras een simpele verspreking te zijn. Nog zo’n versprekingen, zou ik zeggen .

Maar eigenlijk zou ik vooral blij zijn als we nu eindelijk eens een open debat kunnen houden over de toekomst van de NAVO. Ooit opgericht als een bondgenootschap om ons te beschermen tijdens de koude oorlog, hebben we het nooit aangedurfd om de NAVO bij het einde van die oorlog op te doeken. Dat was voor hen onmiddellijk het signaal om een nieuwe invulling te geven aan hun taak, en die was vlug gevonden: via de NAVO zou de VS eindelijk doen wat ze al decennia wil: het volledige defensiebeleid bepalen van de Europese “bondgenoten”. En zo komt het dat we langzaamaan aan het afglijden zijn in een nieuwe wapenspiraal waar de NAVO de dirigent van is. Herinner je nog Reagan’s ruimteschilddroom? Wel, onze NAVO zou niets liever zien dat we dit met alle Europese landen volop ondersteunen. De VS zorgde er in alle geval al voor dat Tsjechië en Polen hun grondgebied ter beschikking stellen voor de nodige infrastructuur en/of raketten. En op de komende top in Boekarest dreigen de andere NAVO-lidstaten meegesleurd te worden in een verder verloop van dit ruimteschild (zie ook mijn blog van 27 december). Kostprijs: onbekend, maar torenhoog. Betaler: u en ik. Beslisser: enkele ministers die het parlement er liefst buiten houden.

De Crem opende via zijn verspreking een debat dat veel ruimer gaat dan de kernwapens zelf, hij opende een discussie over het nut van de NAVO en over de beslissingswijze van deze instelling. Nu maar hopen dat zijn directe rechtzetting niet betekent dat hij die discussie ook volledig wil sluiten, of – nog slechter – gewoon uit de weg wil gaan uit liefde voor het atlantisme.