Geert Lambert


Conclusie studiedag ‘De Belgische Pensioenen na 2015’
maart 27, 2010, 4:09 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags:

Dames en heren,

Ik zei het al bij het begin van deze studiedag. De pensioenen, dat is net zoals het onderwijs een thema dat iedereen aanbelangt. Dat betekent dat iedereen er ook wil over meespreken, wat prima is, maar dat iedereen zich ook vaak specialist waant. Het kan dan ook geen kwaad dat je ook een beetje weet waarover je praat. Ik denk dat we met behulp van de interessante tussenkomsten van de verzamelde pensioen-experts een heel stuk in de goede richting opgeschoten zijn. Ik onthou dan ook een paar heel belangrijke zaken uit deze studiedag.

Maar als politici dienen we met deze wetenschap nu verder keuzes te maken. First things first: de overheid moet inspanningen doen om een zo goed mogelijk wettelijk pensioen te voorzien, waardoor gepensioneerden zonder zorgen oud kunnen worden. Dat is een duidelijke politieke keuze. Het betekent dus zondermeer dat we als politici erover moeten waken dat het stelsel overeind blijft, anders kan er van een zorgeloze oude dag geen sprake zijn.

Daarbij is het niet genoeg om te roepen dat het beter moet. De overheid is geen abstract gegeven, de overheid, dat is wij allemaal. Als we willen dat iedereen kan genieten van een volwaardig pensioen, dan is de consequentie dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. De gemeenschap moet zorgen voor de middelen, en de gemeenschap moet ervoor zorgen dat er zuinig wordt omgesprongen met die middelen. Het is goed daaraan te herinneren aan de vooravond van belangrijke en noodzakelijke hervormingen. Het is in dat kader dat elk debat over “langer werken” – hoewel ik de term verkies “een normale duur gaan werken” – dient gezien te worden. Dat hoeft geen debat te zijn over 65 jaar of 67 jaar, wel een ernstig debat over loopbanen. Een debat over hoe jongeren en ouderen zonder generatieconflict samen aan het werk kunnen. Over hoe 55+ers, en het zijn niet allemaal Herman Decroos, kwaliteit van leven en een nuttige job kunnen combineren. Hoe we een arbeidsmarkt kunnen creëren waarin iedereen nuttig aan de slag kan blijven binnen zijn of haar mogelijkheden. Lees verder

Advertenties


Studiedag pensioenhervorming op 26 maart
maart 3, 2010, 10:04 pm
Filed under: Zonder categorie | Tags:

Klik op de afbeelding om te vergrotenPersbericht: Regering pleegt schuldig verzuim over pensioenen
januari 27, 2010, 5:36 pm
Filed under: Persbericht | Tags:

De regering-Leterme zal de pensioenstelsels niet hervormen, zo laat Mr. Pensioenen Michel Jadot vandaag weten. Er wordt gevreesd dat de regeringspartijen electorale schade zouden kunnen oplopen na een hervorming, is de redenering. “Deze regering rekent erop dat de kiezer door haar jarenlange geknoei en de aanslepende crisis zo murw en apathisch is geworden dat men hiermee wegkomt”, stelt senator Geert Lambert  vast. “Door de begroting en de sociale zekerheid te laten verkommeren voedt de regering echter de onrust en de antipolitiek bij de bevolking. De pensioenen niet hervormen gaat onherroepelijk ten koste van de komende generaties, en brengt de intergenerationele solidariteit ernstig in gevaar. Deze regeringsploeg pleegt schuldig verzuim.”

Jadot, die binnenkort zijn rapport (het beruchte groenboek) aan regering en parlement voorstelt, weet als geen ander wat de problemen zijn. “Het lijdt geen twijfel dat de pensioenen ook in de toekomst uitbetaald zullen worden”, verzekert hij, “de echte vraag is hoe hoog ze nog zullen zijn.” Toch komt hij niet verder dan enkele dooddoeners die al jaren meegaan: meer mensen langer aan het werk, het wettelijk pensioen het inkomen beter laten benaderen en het aanvullend pensioen veralgemenen. Lees verderMinister Daerden schenkt geen klare wijn over pensioenhervorming
januari 8, 2010, 5:35 pm
Filed under: Kwakkelregering, Senaat | Tags: , ,

Eén van de opdrachten waar de regering voor staat, is de hervorming van het pensioenstelsel. Al jaren worden we bedolven onder de onheilspellende rapporten over de aanstormende vergrijzing, maar er wordt niets gedaan om de pensioenen ook voor de vogende generatie betaalbaar te houden.

In het regeerakkoord besloot Leterme I tot de oprichting van een nationale pensioenconferentie die de hervormingen eindelijk zou doorvoeren. Maar de conferentie verzandde, net zoals alle andere werk- en praatgroepen van deze regering, in eeuwig uitstel.

Gisteren probeerde ik minister van Pensioenen Michel Daerden te ondervragen over de stand van zaken van de pensioenconferentie, maar veel wijzer werd ik niet. Misschien had dat iets te maken met het feit dat de bodes van de senaat hem uit de bar moesten plukken voor ze hem eindelijk op het spreekgestoelte kregen. Het werd een beschamende vertoning (video: begin 02:33:53), niet alleen voor Daerden zelf, maar ook voor de regering, die in het dossier van de pensioenhervorming eens te meer met de broek op de enkels staat.

Wat we mogen verwachten, zo kon Daerden nog net uitbrengen, is een groenboek, meer overleg en een witboek. En daarna wachten we nog even tot het Europees voorzitterschap achter de rug is.

Wie al wakker lag van zijn pensioen heeft hiermee alweer een reden minder om op beide oren te slapen. De boodschap die de regering geeft is simpel: stort maar nog een flink bedrag in je privé-pensioenfonds, want op ons moet je niet rekenen.