Geert Lambert


Het atlantisme dient de belangen van de VS
juni 17, 2008, 12:42 pm
Filed under: Buitenland, defensie, WEU | Tags: , , ,

Boeiend, dat is het minste wat ik kan zeggen na een vergadering met ‘officials’ van het US Department of State in Washington. Het was een vergadering in het kader van de WEU waar o.a. William Burns, tot voor kort ambassadeur in Moskou en nu de hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken, aanwezig was.

Boeiend, omdat men bereid was open te spreken. Niet dat ik akkoord kan gaan met een groot deel van wat ze vertelden, maar ze vertelden klaar en duidelijk hoe zij de belangen van de VS zagen. En alleen dat al zou ontluisterend moeten zijn voor diegenen die steeds pleiten voor het atlantisme: er werd constant gesproken over de belangen van de VS en de positie van de VS-politici tegenover deze politiek. Bekommernissen van de Europese zijde werden niet in rekening gebracht.

Zo werd op de vraag of het plaatsen van installaties in Tsjechië en Polen (voor een Amerikaans ruimteschild tegen de ‘schurkenstaten’) de relaties met Rusland niet kan vertroebelen, geantwoord dat men dat probeert te vermijden maar dat ‘Star Wars’ in het belang is van de VS. Dat de EU directe buur is van de Russen en hen nodig heeft voor haar gasbevoorrading, daar wordt blijkbaar geen rekening mee gehouden. Nochtans kent Burns de Russen bijzonder goed en weet hij piekfijn wat de gevoeligheden zijn die in Moskou spelen.

Even interessant was de ontmoeting met deputy assistant secretary Matthew Bryza, specialist inzake de Kaukasus, maar ook inzake Turkije. Ik vroeg hem hoe de VS tegenover de Koerdische kwestie staat. Zijn reactie was bijzonder interessant omdat hij de VS als grote vrienden van de Koerden beschouwde, met een verwijzing naar de politiek ten aanzien van de Koerden in Irak (die evenwel enkel mogen dromen van een statuut als regio, niet van autonomie).

Maar, zo gaf hij toe, de Amerikaans-Turkse vriendschap is bijzonder groot. Zo vond hij de positie van ROJ-TV in België en Denemarken onaanvaardbaar: Lees verder

Advertenties


Bomspotting eist debat over toekomst NAVO
maart 22, 2008, 5:51 pm
Filed under: Buitenland, defensie | Tags: , , ,

Bomspotting
Vandaag werd aan het hoofdkwartier van de NAVO een bomspottingactie gehouden, een initiatief van Vredesactie. De actie vond plaats onder de naam NATO GAME OVER. Spirit en Jong spirit steunden samen de actie. Voor spirit waren o.a. senator Geert Lambert en Vlaams parlementslid Jan Roegiers aanwezig.

Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak, werden er donderdag wereldwijd anti-oorlogsmanifestaties gehouden. De oorlogen die momenteel woeden in Irak en Afghanistan worden mede mogelijk gemaakt door de NAVO. NAVO-troepen vechten in samenwerking met de VS in Afghanistan onder het motto ‘oorlog tegen het terrorisme’. Geheime akkoorden maken van Belgïe een logistieke draaischijf van het VS-leger.

Begin april starten de NAVO-leden met de bespreking van een nieuw strategisch concept. Het concept moet het basisdocument vormen dat de krijtlijnen uittekent van de militaire strategie voor de volgende tien jaar, inclusief de kernwapenpolitiek. Mogelijk wordt beslist de NAVO-kernwapens te richten naar het Midden-Oosten en de zogenaamde ‘schurkenstaten’. Spirit pleit er daarentegen voor dat de NAVO haar nucleaire strategie schrapt.

Spirit eist dat de NAVO niet meer deelneemt aan de internationale kernwapenpolitiek die de internationale gemoederen hoog doet oplaaien en die bovendien het welzijn van miljoenen wereldburgers op het spel zet.