Geert Lambert


Propaganda op Olympisch niveau
maart 30, 2008, 2:49 pm
Filed under: Buitenland, Burgerrechten | Tags: , , ,

Net zoals alle (burger-)oorlogen is het conflict in Tibet ook een propagandaslag. Wie erin slaagt de mediaberichtgeving over de incidenten te controleren, kan de publieke opinie beïnvloeden en de buitenlandse druk sturen. De Chinese overheid heeft sinds Tienanmen blijkbaar bijgeleerd. Alle buitenlandse journalisten zijn uitgewezen, zodat er geen gênante beelden meer verspreid kunnen worden.
Tankman

Op het internet circuleren ook geruchten dat sommige relmonniken in Tibet eigenlijk verklede Chinese soldaten zouden geweest zijn. Precies door de afwezigheid van professionele journalisten is het moeilijk te achterhalen of dat klopt.

Militaire monniken

Maar alweer heeft de Chinese overheid een probleem: het internet valt nog moeilijker te controleren dan de klassieke media. De Chinese minister van Propaganda vraagt zich nu al vertwijfeld af of de Olympische Spelen nu een vloek of een zegen zijn. Onafhankelijke verslaggeving over Tibet vind je tot nader order op de uitstekende nieuwsblog van the Guardian.

Kuifje in Tibet

NB: Niet enkel in dictaturen wordt propaganda bedreven. Volgens het propagandamodel van Edward S. Herman en Noam Chomsky kan China nog een puntje zuigen aan de subtiele maar alomtegenwoordige propaganda in westerse, kapitalistische landen.


Update:

Blijkbaar heeft de foto van de Chinese soldaten met monnikengewaden niets te maken met het actuele conflict. Het zou om figuranten uit de Chinese film Tian xia wu zei (Een wereld zonder dieven) gaan. In China zou het gebruikelijk zijn dat de overheid een legertje figuranten levert aan ambitieuze filmmakers.

Advertenties


Peking krijgt ‘licence to kill’
maart 19, 2008, 9:54 pm
Filed under: Buitenland, Burgerrechten | Tags: , ,

“De Olympische Spelen in Peking zullen ervoor zorgen dat China zich terughoudender zal opstellen tegenover politieke tegenstanders, om negatieve kritiek te vermijden”, beweerden voorstanders van de Spelen in China. De vorige dagen is in Tibet gebleken dat niets minder waar is: het regime trekt zich niets aan van de Spelen en gaat onverminderd door met het hardhandig onderdrukken van elk protest. Als de Europese landen en het IOC geen maatregelen nemen en zelfs vooraf zeggen dat ze een boycot in geen geval overwegen, dan geven ze Peking daarmee een ‘licence to kill’.

Sportbond

Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft al verklaard niet te willen weten van een boycot. Ook het BOIC en de minister van Buitenlandse Zaken pleiten niet voor een boycot. Ze houden het bij een vermaning, wat in Peking weinig indruk maakt. Ik pleit vandaag niet voor een onmiddellijke boycot, maar als je nu reeds zegt dat dit instrument zeker niet gebruikt zal worden, dan stel je Peking gerust dat er geen enkel drukkingsmiddel zal gebruikt worden en dat het dus enkel bij een vermaning zal blijven. In de praktijk geef je het Chinese regime dus de vrije hand om protesten gewelddadig de kop in te drukken.

Ik stel voor dat Buitenlandse Zaken een diplomatiek paspoort uitreikt aan de Belgische atleten die deelnemen aan de Spelen. Onze atleten zijn veel mondiger dan vroeger. We moeten ze dan ook de kans geven om hun mening te uiten zonder dat ze het risico lopen om opgepakt te worden. Daarom pleit ik ervoor om ze te beschermen tegen willekeurige aanhoudingen door ze te voorzien van een diplomatiek paspoort. Ik weet dat het uitreiken van diplomatieke paspoorten geen evidentie is, maar onze atleten zullen op dat moment de vertegenwoordigers van België zijn. In deze uitzonderlijke omstandigheden – Olympische Spelen in een land dat zich schuldig maakt aan zware mensenrechtenschendingen – moeten we een manier vinden om kritische atleten te garanderen dat de Chinese autoriteiten hen ongemoeid zullen laten.

De Spelen zijn uitgegroeid van een louter sportief gebeuren naar een evenement met een veel grotere, ook economische, impact. Ik stel me ook vragen bij de houding van onze bedrijfswereld, die pleit voor een kritiekloze samenwerking met China, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van Vlaanderen op de wereldtentoonstelling in Sjanghai. De onderdrukking van oppositie, intellectuelen en hele bevolkingsgroepen zorgt slechts voor een schijnbare stabiliteit. Als het regime door de internationale gemeenschap wordt gedwongen om zich soepeler op te stellen tegenover andersdenkenden, zal het ondernemersklimaat in China ook verbeteren. Nu werken onze ondernemers in China op een vulkaan van frustraties zonder enige uitlaatklep.