Geert Lambert


Persbericht: Wil Van Rompuy Turtelboom een mooie exit gunnen?
april 16, 2009, 2:34 pm
Filed under: Asiel en Migratie, Kwakkelregering, Persbericht | Tags: ,

SLP-voorzitter Geert Lambert vraagt dat premier Van Rompuy nog voor de regionale en Europese verkiezingen zijn verantwoordelijkheid neemt voor de impasse waarin het asielbeleid is terechtgekomen. De verkiezingen, die tot nader order niets te maken hebben met het federale niveau, kunnen op geen enkele manier het schuldig verzuim van de regering verantwoorden. “Hongerstakingen vormen een actiemiddel dat absoluut niet door de beugel kan”, vindt Lambert, “maar ik vraag dat de regering vermijdt dat er slachtoffers vallen, en dat kan door simpelweg het regeerakkoord uit te voeren.”

Een hongerstaking is een actiemiddel dat enkel in uiterste nood kan worden gebruikt, als er geen andere protestacties meer mogelijk zijn. Vooralsnog is dat niet het geval. Toch draagt ook de regering in deze een zware verantwoordelijkheid: door te weigeren een asielbeleid te voeren drijft ze wanhopige mensen naar de wanhoopsdaad die een hongerstaking is.

Zelfs nadat burgers, universiteiten, religieuze organisaties, artsengroeperingen, de advocatuur en een groot aantal lokale politici de regering met klem gevraagd hebben om dringend het regeerakkoord uit te voeren, beslist deze regering koudweg om het dossier nog een paar maanden in de koelkast te stoppen, zonder enig zicht op een oplossing. “Een dergelijk cynisme zijn we zelfs niet van Herman Van Rompuy gewoon”, merkt Lambert op.

Als het dossier zodanig verzuurd is door persoonlijke vetes binnen de regering, dan zal uitstel niet helpen. De enige oplossing is dan het vervangen van de verantwoordelijke minister. “De enige rol die de regionale verkiezingen in dit dossier kunnen spelen, is de kans die ze bieden om de verantwoordelijke minister op een elegante manier opzij te schuiven, richting Vlaamse regering. Dat zou betekenen dat de regering wanhopige mensen maanden aan het lijntje houdt om de minister een mooie exit te gunnen. Meteen weten we waar de prioriteiten van CD&V en Open VLD liggen.”

Advertenties


Tijdelijke regularisatie is lapmiddeltje om failliet asielbeleid te maskeren
maart 27, 2009, 2:45 pm
Filed under: Asiel en Migratie, Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

Waar premier Van Rompuy gisteren in de Kamer nog beweerde dat hij traag maar gestaag werkt aan een akkoord over het regularisatiedossier, kondigt de bevoegde minister Turtelboom vandaag op haar website aan dat “de besprekingen met de PS en cdH niet tot resultaat hebben geleid”. De minister lijkt er zich bij neer te leggen dat ze geen echt beleid zal kunnen voeren en neemt nu haar toevlucht tot lapmiddeltjes als een tijdelijke regularisatie voor gezinnen met schoolgaande kinderen.

“Het is beschamend dat de minister de indruk probeert te geven dat ze wel bestuurt”, vindt SLP-voorzitter Geert Lambert. “De tijdelijke maatregel is helemaal geen doordacht asielbeleid maar een lapmiddeltje om de publieke opinie op z’n Letermes aan te praten dat ze zich ondanks alle tegenstand toch vastberaden inzet voor de mensen.” Lees verderPersbericht: Lambert pleit voor tijdelijke werkloosheid voor kabinet Turtelboom
maart 26, 2009, 3:52 pm
Filed under: Asiel en Migratie, Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

Vandaag liet de premier in de Kamer weten dat er in de nabije toekomst geen akkoord komt over Asiel en Migratie. SLP-voorzitter Geert Lambert stelt voor om het kabinet-Turtelboom in afwachting te laten genieten van het systeem van tijdelijke werkloosheid, aangezien de minister en haar medewerkers niets om handen hebben. Een kabinet dat twee miljoen euro per jaar kost en niets uitvoert is een luxe die deze regering zich in de huidige budgettaire omstandigheden niet kan veroorloven.

Lambert heeft haast heimwee naar de tijd waarin federale regeringen stilvielen tijdens de campagnes voor de regionale verkiezingen. Vandaag is er van stilvallen geen sprake, aangezien de regeringen Leterme/Van Rompuy nooit echt uit de startblokken geschoten zijn. De regionale en Europese verkiezingen betekenen enkel een verdere verlenging van het pijnlijke en dure immobilisme dat de Wetstraat sinds twee jaar teistert.

De gezinnen zonder papieren, die sinds de eerste akkoorden van Leterme in Hertoginnendal vol verwachting uitkijken naar enige duidelijkheid over hun toekomst, blijven dus nog op zijn minst enkele maanden in de grootste onzekerheid leven. Daar liggen de meerderheidspartijen blijkbaar niet echt wakker van: de verkiezingscampagne ontneemt hen elk gevoel van verantwoordelijkheid. SLP vindt dat de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor het federale immobilisme best uit eerlijke schaamte een verkiezing zouden overslaan. Het is ongepast om vanuit de slechtste regering sinds Eyskens I opnieuw te gaan hengelen naar een nieuw mandaat van de kiezer.SLP wijst minister Turtelboom de regering uit
maart 17, 2009, 7:01 pm
Filed under: Asiel en Migratie, Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

overtenemenafficheAnnemie Turtelboom is exact 1 jaar minister van Asiel en Migratie en is er in geslaagd om NIETS te presteren. Een trieste vaststelling. SLP-voorzitter Geert Lambert rekende uit dat ze aan dat ‘niets’ ondertussen al 2 miljoen Euro heeft uitgegeven. Sterker nog. Als minister Turtelboom nog in functie blijft tot midden 2011 zullen de kosten van haar kabinet oplopen tot meer dan 6 miljoen Euro. Het is hoog tijd dat iemand anders het kabinet overneemt. Om de zoektocht naar een beter alternatief te vereenvoudigen zet SLP het kabinet van Turtelboom ook op Ebay te koop wegens beleidsfaillissement. Met een actie aan het kabinet van minister Turtelboom klaagt Geert Lambert het immobilisme van de minister aan.

Durven veranderen. Dat uitgangspunt is volgens SLP meer dan ooit van toepassing op het non-beleid van het kabinet Turtelboom, dat de voorbije 52 weken 2 miljoen heeft weggesmeten. In het bedrijfsleven krijg je een proeftijd van zes maanden. Annemie Turtelboom heeft ondertussen 1 jaar proeftijd gekregen en bewezen dat ze geen beleid voor asielzoekers op poten kan zetten. SLP-voorzitter Geert Lambert vindt dat Annemie Turtelboom meer dan genoeg ‘ krediet’ gekregen heeft en wijst haar ook de regering uit.

In datzelfde bedrijfsleven wordt vaak de slogan gebruikt : Niet tevreden ? Geld terug. Nog geen twee weken geleden eiste de VLD geld terug van de Post omdat er drie dagen werd gestaakt. Van een minister die er in een jaar niet in slaagt om één noodzakelijke omzendbrief te publiceren eist SLP ook haar belastingsgeld terug. Dit kabinet en deze minister blijven financieren is een daad van slecht bestuur. Lees verderTurtelboom voert cijnshuwelijksstelsel in
augustus 26, 2008, 4:21 pm
Filed under: Asiel en Migratie | Tags: ,

Het systeem van gezinshereniging moet gebruikt worden waarvoor het dient: het herenigen van gezinnen. Door het koppelen van gezinshereniging aan een inkomenseis verwart minister Turtelboom gezinshereniging met economische migratie, en voert ze een systeem in waarbij rijke gezinnen herenigd kunnen worden maar arme gezinnen niet. Dat is je reinste klassediscriminatie.

Dat jonge Belgen van Marokkaanse afkomst nog steeds systematisch naar Marokko trekken om een bruid te zoeken bemoeilijkt de integratie in onze samenleving. Er is dus niets op tegen om voorwaarden te koppelen aan het systeem. Zo was het optrekken van de leeftijdsgrens een goede maatregel. Het is ook goed dat mensen die via gezinshereniging in België terechtkomen een integratietraject moeten volgen.

Maar het koppelen van een inkomenseis aan de mogelijkheid om te huwen is iets wat je van een liberaal niet zou verwachten. De overheid moet niet controleren of een aanstaande bruid of bruidegom wel meubelen of huisgerief kan kopen voor hij mag trouwen met zijn of haar lief. Het is een betuttelende maatregel die opnieuw een klassensysteem invoert in ons land: na het cijnskiesstelsel krijgen we nu een cijnshuwelijksstelsel. Lees verderValt regering over asiel en regularisatie?
juli 25, 2008, 10:10 pm
Filed under: Burgerrechten | Tags: , , , ,

Eigenlijk vraag ik me af of er wel nog één lettertje van het regeerakkoord bewaarheid zal worden. Het was nochtans de paasperiode en de verrijzenis was nabij. Niet dat ik hoog opliep met het regeerakkoord, maar over asiel en migratie had men nochtans plannen. Men zou regularisatiecriteria maken en daarbij zou de “lokale verankering” een grote rol spelen. En men was zinnens om ook economische migratie toe te laten. Deze regering telt zelfs voor het eerst een volle minister voor Asiel en Migratie. Minister Turtelboom heeft geen benijdenswaardige job: voor de enen zul je altijd te streng zijn en voor de anderen altijd te laks. En geen enkele beleidsman/vrouw wordt graag met hongerstakers geconfronteerd.

Maar we zijn nu ruim vier maanden verder en wat is het resultaat? Niets, nada, nothing, helemaal niets. Geen criteria, geen economische migratie, zelfs geen zicht op een effectieve beleidsvisie over hoe men deze problematiek zal aanpakken. Je zou zowaar gaan denken dat Bart De Wever er zich weer mee heeft bemoeid.

Eigenlijk versta ik het niet meer: had men al niet tijdens de vorige vakantie lang en uitgebreid gediscussieerd over asiel en migratie? Ik herinner me nog nieuwsbeelden waarbij gezegd werd dat Joëlle Milquet weer moeilijk deed over een bijna-akkoord. En ’s anderendaags bleek alles opgelost, zij het dat er wel nog een punt en komma moest uitgetekend worden. Lees verderPersbericht: Turtelboom neemt toevlucht tot lapwerk
juli 3, 2008, 1:58 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) is blij dat de hongerstaking in de Begijnhofkerk voorbij is, maar is tegelijk bezorgd over het beheer van dit dossier. Lambert betreurt dat de regering-Leterme niet tot een structurele oplossing kan komen voor de mensen zonder papieren die al jaren in ons land verblijven: “De enige zekerheid die deze mensen vandaag hebben, is dat zichzelf uithongeren veel punten oplevert in het systeem-Turtelboom.”

Deze regering rijdt duidelijk niet enkel in de communautaire dossiers met de rem op: de partij van de minister van Asiel en Migratie lijkt te veel schrik te hebben om haar minister een beleid te laten uitvoeren. De minister belooft al maanden een omzendbrief om de criteria voor regularisatie te verduidelijken, maar komt er niet toe door de onenigheid binnen de regering. Die regering lijkt het er – althans volgens het regeerakkoord- over eens te zijn dat er een verregaande regularisatieoperatie nodig is en dat ook de economische migratie georganiseerd moet worden. VlaamsProgressieven kan beide zaken volop ondersteunen, maar verzet zich tegen de dwaze koppeling van beide dossiers, die resulteert in een totale blokkering. Lees verder