Geert Lambert


Persbericht: Lakse uitvoering wapenwet maakt controle op wapens zo goed als onmogelijk
maart 15, 2010, 4:18 pm
Filed under: Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (Groen!) reageert sceptisch op het voornemen van minister Turtelboom om de illegale handel in vuurwapens strenger aan te pakken: “Deze regering is onaanvaardbaar laks als het om vuurwapens gaat. Een hele reeks aan voornemens en beloftes bleef tot nu toe zonder gevolg. Turtelboom slaagt er al niet in de legale vuurwapens in kaart te laten brengen, laat staan dat dit met de illegale wapens wel zou lukken.”

Dat de man die afgelopen weekend in Bilzen twee mensen doodde niet als wapenbezitter bekend stond bij de politie, hoewel hij eind de jaren ’90 al eens op een agent schoot, hoeft niet te verbazen. De database van wapenbezitters van de federale politie is immers een puinhoop. Dat is al bekend sinds het Comité P in 2005 een vernietigend rapport schreef over het Centraal Wapenregister (CWR). Sinds die tijd beloven de opeenvolgende VLD-ministers van Binnenlandse Zaken beterschap. Ondanks veel aandringen in het parlement is er vandaag echter nog steeds geen werkend wapenregister. De kans dat de politie de Bilzenaar terugvindt in het CWR is dus zo goed als onbestaand. Lees verder

Advertenties


Persbericht: Lambert (SLP) vraagt premier om dossier wapenregister te deblokkeren
september 21, 2009, 3:46 pm
Filed under: Persbericht | Tags: , ,

Senator Geert Lambert vraagt premier Van Rompuy om het geblokkeerde dossier van het Centraal Wapenregister naar zich toe te trekken. België slaagt er al jaren niet in om de handvuurwapens op een correcte manier te registreren, en Binnenlandse Zaken en Justitie schuiven de verantwoordelijkheid voor dat falen op elkaar af. “We kunnen een biefstuk traceren tot in de veevoederfabriek, maar we hebben er geen idee van hoeveel wapens er in ons land circuleren”, zegt Lambert, “terwijl dat toch essentieel is voor het veiligheidsbeleid.”

Het Centraal Wapenregister (CWR) is de database met alle wapenbezitters in België. Of zou dat moeten zijn. De dienst is al jaren een puinhoop: in 2005 controleerde het Comité P steekproefgewijs 276 legale vuurwapens. Een derde van de wapens was fout geregistreerd, sommige zelfs op naam van Mickey Mouse. Een vijfde zat niet in het bestand, een derde was vermeld met een foute eigenaar of een verkeerde beschrijving. In de databank stonden ook nog 47.300 wapenbezitters die al overleden waren, sommigen sinds tien jaar.

Het Comité P concludeerde dan ook dat het CWR wegens de enorme chaos ‘beleidsmatig noch operationeel een bruikbaar instrument’ was.Een goed werkend CWR is nochtans van groot belang voor een efficiënte toepassing van de wapenwet en voor het traceren van de eigenaars van wapens waar een misdrijf mee gepleegd is. Ook is het een handig instrument bij politie-interventies, omdat het de mogelijkheid geeft om vooraf te checken of in een bepaalde woning wapens aanwezig zijn.

De federale politie en de minister van Binnenlandse Zaken (tot 2009 Dewael) beloven al jaren beterschap. In 2005 werd tegen midden 2006 een volledig nieuw systeem aangekondigd. In 2006 beloofde de minister van Binnenlandse Zaken een nieuw CWR tegen het einde van dat jaar. In 2007 was de absolute deadline november 2007. Begin 2008 werd dat april 2008 en daarna beloofde Dewael een goed functionerend CWR tegen eind 2008. In maart 2009 luidde het dat er tegen september een proefversie klaar zou zijn. Op de laatste vraag van Lambert naar een stand van zaken weigert de minister van Binnenlandse Zaken simpelweg te antwoorden. Lees verderOpgelet! Leterme II in de maak
juli 16, 2008, 6:56 pm
Filed under: Kwakkelregering | Tags: , ,

“Au secours! Il pourrait encore revenir”, zo kopt vandaag La Dernière Heure. Men had er beter van gemaakt: ‘ze hebben al beslist om door te gaan, maar niemand mag het weten’. Waar Yves de Martelaar eigenlijk al lang beslist had om tot 2011 verder te regeren en dus bereid was alles toe te geven, wil hij alleen nog de schijn wat ophouden. De mensen bedriegen, dat mag blijkbaar. Alleen mag niemand het door hebben! Kiezersbedrog, het is een woord dat uitgevonden is voor tsjevenstreken.

En dat men eigenlijk verder wil gaan met deze kwakkelregering bleek vandaag ook nog maar eens in de Senaat. Een oneervol compromis om de strenge wapenwet af te zwakken, zou en moest gestemd geraken. Zelfs in volle crisis, zelfs als er geen echte regering is, moest iets dat eigenlijk enkel door PS en MR gewenst is op de meest onheuse manier door het parlement geraken. Bizar! Voor CD&V, die toch niet ongevoelig moet zijn voor PaxChristi-kritiek, zou de huidige crisis toch een mooi voorwendsel kunnen zijn om de afhandeling van deze wetswijziging even uit te stellen. Al was het maar omdat men dan nog wat kleingeld op zak zou houden om straks een ander compromisje te kopen. Als je op de vooravond staat van nieuwe regeringsonderhandelingen (en dat zou toch zo moeten zijn in de huidige crisis) kan het toch geen kwaad om wat pasmunt op zak te houden. Maar neen: geef maar vlug je “wapens” uit handen, denken ze blijkbaar bij CD&V.

Of hoe het in kleine zaken duidelijk wordt dat men eigenlijk al lang beslist heeft: nog even de mensen bedriegen en de indruk geven dat we het menen, maar we blijven gewoon lekker lang aan de macht. En als dat nu nog eens was om zaken te beslissen, maar neen, zelfs daar slagen ze niet in. Tsjetsjevië ten top.Persbericht: Wapenwet op een diefje goedgekeurd in senaatscommissie-Justitie
juli 16, 2008, 6:50 pm
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht, Senaat | Tags:

De versoepeling van de wapenwet is deze middag op een diefje goedgekeurd in de commissie-Justitie van de Senaat. “Er is in volle regeringscrisis toch één groep waar de meerderheid goed voor blijft zorgen, en dat is de wapenlobby”, reageert senator Geert Lambert.

Het was al een huzarenstukje van de meerderheid dat het wetsontwerp gisteren op de agenda van de commissie terechtkwam. De tekst is pas donderdagavond gestemd in de Kamer, en breekt daarmee ongetwijfeld het snelheidsrecord evoceren. Geert Lambert slaagde erin om de stemming gisteren uit te laten stellen, en was van plan om vandaag nog uitgebreid tussen te komen om te trachten enkele zaken uit de wet te laten schrappen. Zo is het onbegrijpelijk dat mensen die een wapen erven, dat zomaar in hun nachtkastje kunnen leggen zonder het eerst onklaar te laten maken.

Vanmiddag schorste commissievoorzitter en zelfverklaard pacifist Patrick Vankrunkelsven de zitting om 13u40 en kondigde aan dat er om 14u15 verder gegaan zou worden met de debatten. Toen Lambert de zaal om 14u16 binnenkwam, bleek de tekst al gestemd, in afwezigheid van de oppositie, de vertegenwoordiger van de regering en het secretariaat van de commissie. Het had de meerderheid kennelijk maar vijf seconden politieke moed gekost om de strenge wapenwet terug te schroeven. Lees verderPersbericht: Centraal Wapenregister is nog steeds puinhoop
juli 11, 2008, 1:45 am
Filed under: Kwakkelregering, Persbericht | Tags:

Politiek is een kwestie van prioriteiten stellen. De regeringsonderhandelingen over zowat alle belangrijke thema’s zitten in een complete impasse, de omzendbrief over de regularisatiecriteria is op de lange baan geschoven, een ernstige begrotingscontrole komt er niet. De regering slaagt er wel in om één afspraak uit het regeerakkoord te verwezenlijken: de wapenwet wordt versoepeld. Ondertussen is het Centraal Wapenregister, de database met alle wapenbezitters, nog steeds een complete puinhoop.

Om de traceerbaarheid van vuurwapens te verbeteren is het essentieel dat er een goed werkende database van wapenbezitters bestaat. Voor het ogenblik is dit Centraal Wapenregister (CWR) een puinhoop: niemand weet hoeveel wapens legaal in ons land circuleren. In de databank zitten mensen die al jaren overleden zijn en zelfs Disneyfiguren.

In 2006 werd een nieuw Centraal Wapenregister gepland dat tegen het einde van dat jaar operationeel zou zijn. In 2007 werd het nieuwe register aangekondigd tegen oktober van dat jaar. In februari 2008 werd dat april 2008. Nu beweert de minister van Binnenlandse Zaken op vraag van senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) dat de databank tegen het einde van dit jaar operationeel zal zijn. Alles wijst erop dat men gewoon niets onderneemt, terwijl dit nochtans cruciaal is bij een adequate controle van de wapenwet. Lees verderPrioriteiten
juni 26, 2008, 10:08 am
Filed under: Kwakkelregering | Tags:

De regering-Leterme is het al over één iets eens geworden: ze willen de wapenwet versoepelen. Politiek is een kwestie van prioriteiten stellen.Persbericht: Wapenlobby haalt slag thuis
juni 24, 2008, 3:41 pm
Filed under: Persbericht | Tags: ,

Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) reageert verbolgen op het meerderheidsakkoord om de wapenwetgeving te versoepelen. “Het is werkelijk schandalig dat deze meerderheid, die er nog niet in slaagde om een enkele beleidsmaatregel te nemen, wel een akkoord vindt om vrij wapenbezit opnieuw toe te laten”, aldus Lambert.

In de vorige legislatuur verleende VlaamsProgressieven zijn medewerking aan een resolutie met aanbevelingen om de wapenwet beter uitvoerbaar te maken. De huidige meerderheid legt deze aanbevelingen naast zich neer.

De aanpassingen voorzien dat wie een wapen erft dat mag houden, net als ex-jagers en ex-sportschutters, mits er geen munitie in huis is. De wapenwet voorziet vandaag echter expliciet in een vergunningsmogelijkheid voor wapenbezit zonder munitie. Het was dus de bedoeling van de wetgever om ook het bezit van een wapen zonder munitie aan banden te leggen. “Natuurlijk is er niets op tegen dat een erfstuk in de familie blijft, maar dan is het logisch dat het wapen onbruikbaar wordt gemaakt”, stelt VlaamsProgressieven. Wapenbezitters moeten een keuze maken: ofwel wil men een wapen in huis en dan moet men een vergunning aanvragen, ofwel kiest men voor een ongevaarlijk decoratiestuk, waar men dan wel niet mee kan schieten. Lees verder