Geert Lambert


De koning kan op beide oren slapen
maart 22, 2010, 6:39 pm
Filed under: Senaat | Tags: ,

Straks koning zonder macht”, wist De Standaard zaterdag te melden. Maar hoewel zo goed als alle politici bij wie DS en La Libre Belgique hun oor te luisteren legden voorstander blijken van een protocollair koningshuis, zal er ook deze keer niets veranderen.

Want hoe belangrijk het debat ook is, zowel vanuit democratisch als vanuit financieel oogpunt, schieten veel politici in een kramp als het over de koning gaat. Dat is bizar, want mijn ontmoetingen met onze vorst waren steevast amicaal en aangenaam. Zonder de kroon te ontbloten, durf ik zeggen dat het een aimabel man is, met levenservaring en humor. Ik zou hem best als buur willen hebben, maar – sorry – een monarch heb ik niet nodig.

Dat veel politici – en niet van de minste – dit weekend lieten weten voorstander te zijn van een ceremoniële functie voor de vorst, is hoopgevend. Maar tegelijk zijn er ook genoeg aanwijzingen dat de stap van theorie naar praktijk alweer een brug te ver zal zijn. De politieke klasse durft die stap gewoon niet aan.

Nog niet zo lang geleden, we spreken eind november 2008, werd met het nodige poeha een werkgroep in de Senaat opgestart om zich te buigen over de dotatie van het Koninklijk huis. Lees verderPersbericht: Senaat abdiceert als het over het geld van de koning gaat
juli 9, 2009, 6:58 pm
Filed under: Openbaarheid van bestuur, Persbericht, Senaat | Tags: , ,

Het verslag van de werkgroep dotaties is een gemiste kans. Dat besloot senator Geert Lambert vandaag tijdens de plenaire bespreking van het verslag. De werkgroep, die achter gesloten deuren samenkwam, beoogde transparantie maar spuit mist. Waar ze klare regels wilde scheppen abdiceert ze door alle verantwoordelijkheid door te schuiven naar de regering, en in plaats van echte beslissingen te nemen start ze een semantische discussie over het verschil tussen dotaties en bezoldigingen.

De senaat geeft toe aan de mythische macht van de monarchie en durft het niet aan om duidelijke wetten te stemmen over de kostprijs van het koningshuis: men vraagt enkel aan de regering om te overwegen om de aanbevelingen in wetten om te zetten. Daarenboven bevatten de aanbevelingen weinig nieuws: de leden van de Koninklijke familie die geen dotatie meer zouden krijgen, zouden wel nog recht hebben op een bezoldiging voor de publieke taken die ze uitoefenen. Zo krijgt de regering de vrijheid om elk lid van de Koninklijke familie een opdracht te geven en hen daarvoor goed te betalen. Lees verderPersbericht: Dynastie kan verder feesten: werkgroep dotatie komt niet samen
november 14, 2008, 6:39 pm
Filed under: Persbericht, Senaat | Tags: ,

De werkgroep Dotaties van de Senaat wordt door de meerderheid overduidelijk op de lange baan geschoven: het is nog steeds onduidelijk of en wanneer de eerste zitting zal plaatsvinden. Nochtans was voor de zomer afgesproken om de werkgroep in oktober van start te laten gaan. Senator Geert Lambert (VlaamsProgressieven) dringt aan op een snelle opstart.

De kostprijs van het koningshuis is in België allesbehalve transparant. Zo krijgt de koninklijke familie naast een royale dotatie ook geld toegestopt uit verschillende begrotingsposten, onder meer voor de verwarming van de paleizen en de beveiliging. Lees verder